• 13.04.2024

МВФ прогнозира по-плитка глобална рецесия през 2020 г. и спад на БВП с 4,4%

 МВФ прогнозира по-плитка глобална рецесия през 2020 г. и спад на БВП с 4,4%

Снимка: Архив

Международният валутен фонд заяви във вторник, че прогнозите за глобалната икономика са „в известна степен по-малко ужасни“, тъй като богатите държави и Китай се възстановяват по-бързо от очакваното от въведените по-рано през годината строги карантини мерки и блокади заради коронавируса, но в същото време предупреди, че се влошават перспективите за много от развиващите се пазари.

В представения последен доклад „Световни икономически перспективи“ МВФ вече прогнозира, че световната икономика ще се свие през 2020 година с 4,4% спрямо юнската прогноза на фонда за спад с 5,2 на сто. Все още обаче това се очертава като най-тежката икономическа криза след Голямата депресия през 30-те години на миналия век, посочи МВФ. Възходяща ревизия на прогнозата за настоящата година се дължи на не чак толкова ужасния икономически спад през второто тримесечие и на последвалия по-добър от очакваното отскок през третото тримесечие, отбеляза МВФ.

Според последната прогноза световната икономика ще се върне към растеж от 5,2% през 2021 г., но отскокът ще бъде малко по-слаб от прогнозата през юни за нарастване на БВП с 5,4%, отчасти поради екстремните затруднения за много от нововъзникващи пазари и забавящият се импулс при отваряне на икономиките наново, тъй като коронавирусът продължава да се разпространява.

Прогнозите отразяват ревизираните валутни коефициенти за паритет на покупателната способност, които леко увеличават влиянието на напредналите икономики върху глобалното производство, посочва МВФ.

Повечето държави ще регистрират данни за брутния си вътрешен продукт (БВП) на нива от преди коронавирусната пандемия до 2022 г., заяви главният икономист на МВФ Джита Гопинат.

Освен това Гопинат посочи, че фискалните мерки трябва да доведат икономиките до „по-силен, справедлив и устойчив растеж“. Тя подчерта, че правителствата трябва да прилагат добре насочени парични трансфери, субсидии за заплати и осигуровки за безработица, за да помогнат на икономиките си в условията на криза. Главният икономист на МВФ Джита Гопинат посочи, че около 12 трилиона долара фискална подкрепа и безпрецедентно облекчаване на паричната политика от страна на правителствата и на  централните банки са помогнали за ограничаване на щетите, но заетостта остава доста под нивата преди пандемията, като най-силно са засегнати работници с ниски доходи, младежите и жените.

Снимка: printscr

„Бедните стават по-бедни и се очаква близо 90 милиона души да изпаднат в крайна лишения тази година“, каза Гопинат в публикация в блога на МВФ. „Излизането от тази катастрофа вероятно ще бъде дълго, неравномерно и силно несигурно. От съществено значение е подкрепата за фискалната и паричната политика да не бъде оттеглена преждевременно.“

МВФ прогнозира, че през настоящата година БВП на САЩ ще се сви с 4,3%, което обаче е значително по-слаби от юнската прогноза на фонда за драматичен икономически спад с 8 на сто.

Възстановяването на САЩ през 2021 г. обаче ще бъде малко по-слаби, като МВ очаква икономически растеж от 3,1% – прогноза, която не предполага допълнителна федерална помощ над одобрената от американския конгрес през март помощ за около 3 трилиона долара.

Според новия доклад на фонда икономиката на еврозоната ще се свие с 8,3% през 2020 г., което е подобрение спрямо спад с 10,2%, очакван през юни, но се вижда големи различия при отделните страни-членки. За 2020 г. МВФ очаква БВП на Германия да се свие с 6,0%, докато икономиката на Испания, която е много по-зависима от туризма, ще се свие с цели 12,8%.

Еврозоната ще възобнови икономическия си растеж през 2021г., когато МВФ очаква нарастване на БВП с 5,2 на сто. През юни МВФ очакаваше по-силен подем догодина от 6 на сто.

Китай, който отбеляза доста по-ранно рестартиране на икономическата активност и отскок от пандемията, ще бъде единствената икономика, която ще покаже положителен растеж през 2020 г. Според МВФ БВП на Китай ще се увеличи с 1,9%, което е почти двойно по-силен темп, отколкото юнската прогноза за растеж от 1%. За следващата година Фондът очаква ускоряване на китайския растеж с 8,2 на сто, което би било най-солидната експанзия от близо едно десетилетие.

Китай отвори наново по-голямата част от икономиката си още през април и отбеляза силно търсене за износа на свои медицински консумативи и технологични продукти, необходими за подпомагане на работата от разстояние, отбеляза МВФ.

Развиващите се пазари, различни от Китай, обаче ще отбележат свиване на БВП през 2020 г. с 5,7%, което ще бъде по-лошо от очаквания през юни спад с 5 на сто.

МВФ заяви, че коронавирусът продължава да се разпространява в големи страни, включително Индия и Индонезия, и тези икономики са много по-зависими от силно засегнатите сектори, включително туризма и суровините, както и от паричните преводи и други източници на външно финансиране.

МВФ също така предупреди, че „икономическите белези“ от загуба на работа, фалити, проблеми с дълга и загубено образование ще ограничават средносрочния глобален растеж след 2021 година до около 3,5% с кумулативна загуба на продукция в размер до 28 трлн. долара за периода от 2020 до 2025 година в сравнение с темповете на растеж от преди пандемията.

Свързани публикации