• 26.02.2024

Tags : Светлана Ангелова

Светлана Ангелова: Законът за българския жестов език е една голяма

Този закон е една голяма победа за глухата и сляпо – глухата общност.Над 100 000 българи ще имат възможност да ползват жестов език. Едва 1/5от глухата и сляпо – глухата общност обаче владее жестов език. Причинатае, че останалите няма къде да го изучават. Дори в специализиранитеучилища възможностите са ограничени, тъй като жестовият език в Българиядо […]Прочети още