Tags : Еврпоейски средства

България ще получи 656 млн. евро от ЕС по REACT-EU

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява индикативно финансово разпределение по оперативни програми 2014 – 2020 г. на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Инструментът REACT-EU е част от Плана за възстановяване […]Прочети още