• 27.02.2024

Средната брутна заплата в област Стара Загора е била 1697 лева през последното тримесечие на 2022 г., според статистиката

 Средната брутна заплата в област Стара Загора е била 1697 лева през последното тримесечие на 2022 г., според статистиката

Снимка: BGReporter.info

В област Стара Загора средната брутна работна заплата за последното тримесечие на 2022 година е нараснала със 7,4 на сто в сравнение с третото тримесечие на м.г., става известно от обобщените данни на Националния статистически институт и Териториалното статистическо бюро „Югоизток“. За последните три месеца на 2022 година средната заплата е била 1697 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 25,5 на сто и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 9,2 процента. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“ – с 1 процент.

Спрямо същия период на 2021 година през четвъртото тримесечие на м.г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 17,7 на сто, като в обществения сектор увеличението е с 14,2 процента, а в частния сектор с 19,9 на сто.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2022 година намаляват с 1,2 процента спрямо края на септември м.г., като достигат 94,9 хиляди души. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 година най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в дейностите „Други дейности“ и „Преработваща промишленост“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30,7 и 13,5 процента.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2022 година област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след София (столица) – 2571 лева, Враца – 1822 лева, Варна – 1747 лева и София – 1733 лева.

БТА пише, че в област Стара Загора средната брутна годишна работна заплата за 2021 година е 16 673 лв., при 18 733 лв. средно за страната. Това е повишение с 11,1 на сто в сравнение с 2020 година. В сравнение с останалите области на страната, през 2021 година област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна.

Свързани публикации

None found