• 25.05.2024

Община Шумен започва прием за настаняване в нови социални жилища

 Община Шумен започва прием за настаняване в нови социални жилища

Започна приемът на документи за настаняване в новите социални жилища на ул. „Одрин“ №15 в Шумен. Това съобщиха от общината.

51 апартамента, изградени с европейски средства по ОП „Региони в растеж“ за близо 3 млн. лв., ще посрещнат своите обитатели. Общинските жилища са изцяло оборудвани и обзаведени с най-необходимите за живеене мебели и техника.

Желаещите да кандидатстват за настаняване могат да получат комплект от документи за кандидатстване на гише №3 в Центъра за информация и услуги, който се намира на 1 етаж в сградата на общинската администрация. Комплектът от документи може да бъде изтеглен и по електронен път от сайта на Община Шумен, секция Административни услуги, Дирекция „Социална политика и здравеопазване“.

Настаняването в социалните жилища е за срок не по-дълъг от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем. Целта е да се осигури достатъчен период от време за социализация и интеграция на хората от уязвимите групи.

В социалните жилища могат да бъдат настанени представители на следните целеви групи:

Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;
Родители с деца;
Хора в риск от бедност и социално изключване.


Безработните пълнолетни лица трябва да са регистрирани в Дирекцията „Бюро по труда” в Шумен, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация.

Децата трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище, да имат избран личен лекар, задължителни имунизации по Имунизационния календар на Република България, както и да са преминали необходимите профилактични прегледи.

Заявленията се разглеждат от комисия, назначена от кмета на общината. Отговарящите на изискванията се регистрират в картотека на лицата, желаещи да бъдат настанени в социално жилище. Настаняването се извършва по реда на вписване в картотеката до изчерпване на свободните места.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 054/ 857 672 от Татяна Петрова, ст. експерт „Социална политика и жилищно настаняване“ в общинската администрация.

Свързани публикации

None found