• 25.05.2024

Над 4400 студенти прие Великотърновският университет

 Над 4400 студенти прие Великотърновският университет

Над 4400 студенти приема Великотърновският университет през учебната 2022-2023 година. Бакалавърските специалности са запълнени на 99.9%, като  се очакват 1960 първокурсници. В магистърските програми приемът продължава да тече. Това обявиха от ректорското ръководство на висшето учебно заведение.

„До момента са записани 1637 души, около 250 кандидати са подали документи в третия прием. Това означава, че магистрите се очаква да достигнат 1900. През септември стартира и приемът в Центъра за квалификация и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти.Около 60 са чуждестранните студенти във ВТУ, като  сред тях има от Украйна, Молдова, Русия, Китай и Нова Зеландия“, съобщи доц.Димитър Симеонов, зам.ректор на ВТУ по учебната част.

Той допълни, че вече подготвят приема за следващата учебна година. Началото на акцията „Рано рани“ за бакалаврите ще е на 1 декември, а за магистрите през пролетта на 2023 г. 

ВТУ започва новата учебна година две седмици по-рано с ремонтирани зали в Ректората, 6 нови виртуализирани зали за хибридно обучение и лаборатория за дигитални ресурси по история и археология. Те са изградени по проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“. 

„Финансирането е по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и е на стойност над 4,1 млн. лв. В рамките на проекта ВТУ си партнира със Софийския университет„ Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово. В програмата участват и университети от Гърция, Полша и Румъния. В залите ще се провежда хибридно обучение по 4 нови съвместни магистърски програми, които предлагат висшите училища. Това са „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“, „ Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“, „Дигитални комуникации и медии“ и „Социални иновации и социални политики“, информира проф.Милко Палангурски, зам.ректор на ВТУ по научните дейности. 

Той изтъкна, че някои от специалностите са държавна поръчка, а други- платени. Обучението ще се извършва от преподавателите на четирите вуза, а студентите ще получават съвместна диплома. 

„Това стана възможно за първи път след законови промени, а първите магистри ще получат дипломите си през 2023г. Дигитализиран е и част от библиотечния фонд. Предвиждаме в следващите 10 години да се предлага 100% дигитален продукт за обучение- учебници, помагала, допълнителни материали и презентации“, подчерта проф.Палангурски.

Свързани публикации

None found