• 25.05.2024

Заради конфликт на интереси: Отстраниха от длъжност кмета на Ракитово

 Заради конфликт на интереси: Отстраниха от длъжност кмета на Ракитово

Късно в пенеделник вечерта приключи заседанието на Общинската избирателна комисия в Ракитово. На него с 6 срещу 4 гласа бе решено кметът Георги Холянов да бъде отстранен от длъжност, съобщи БНТ.

Дотук се стигна след сигнал от Димитър Делиев, според когото градоначалникът е едноличен собственик на три търговски дружества, а именно “Цвета къмпани”, “Кос Хол 1” и “Кос Хол 2”, което по смисъла на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат. За управител на трите дружества е вписана Сузана Холянова – съпруга на кмета.

Решението на ОИК може да бъде обжалвано. 

Припомняме, че Георги Холянов встъпи в длъжност кмет на община Ракитово на 11 юли тази година. До частичния вот тогава се стигна, след като почина предходният кмет на общината Костадин Холянов, който бе баща на настоящия градоначалник.

Предстои Общинският съвет в Ракитово да избере временно изпълняващ длъжността кмет, до провеждането на редовни местни избори в края на следващата година.


„Не съм нарушил закона и ще обжалвам решението на ОИК! На късно заседание тази вечер, Общинската избирателна комисия взе решение за отстраняването ми като кмет на община Ракитово.
Това стана седмица след внасянето на сигнал срещу мен от името на Димитър Делиев“, написа в своя фейсбук профил Георги Холянов.

„Още тогава застанах пред вас, за да ви информирам за случващото се, а именно, че сигналът касае НЕВЯРНО твърдение, че съм управител и едноличен собственик на три търговски дружества, а именно “Цвета къмпани”, “Кос Хол 1” и “Кос Хол 2”, което по смисъла на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат“, казва още отстранения кмет на Ракитово.

„Отново повтарям, че сигналът, подаден в Комисията е напълно неоснователен, тъй като откакто съм кмет, не съм нито управител, нито прокурист, търговски пълномощник или управител на посочените дружества. Никога не съм упражнявал дейност като едноличен търговец, съдружник в събирателно дружество или неограничено отговорен съдружник в командитно дружество и т.н. Освобождаването ми като управител в търговските дружества, без да прехвърлям дяловете си, е ИЗЦЯЛО съобразено със закона и актуалната съдебна практика на Административния съд в Пазарджик“, заяви Холянов. 

„Към момента лично не извършвам търговска дейност по смисъла на ТЗ, не съм управител, контрольор, прокурист, търговски представител, посредник, синдик, ликвидатор в търговски дружества, не участвам в надзорни съвети и управителни и контролни органи на такива. Въпреки опитите по всякакъв начин да бъда дискредитиран, омерзен и опозорен, аз ще продължа да работя за благото на общината и нейните жители. Битките ме правят още по-уверен, че съм на прав път. Пътят е един, и колкото и да е трънлив, вярвам, че заедно ще го извървим и ще направим община Ракитово едно по-добро място за всички нас!
Благодаря ви за доверието и подкрепата!“, заяви Георги Холянов. 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов – кмет на Община Ракитово по сигнал от 15 ноември 2020 г., съобщиха от комисията.

Свързани публикации

None found