• 22.04.2024

Започна работата по изготвяне на областната аптечна карта в Ловешко

 Започна работата по изготвяне на областната аптечна карта в Ловешко

Областната комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването за разработване на областна аптечна карта, проведе първото си заседание, съобщиха от Областна администрация-Ловеч.

Неин председател е областният управител, членове са директорите на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, представители на регионалната фармацевтична колегия, регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, на сдружението за развитие на българското здравеопазване и на общините.

На заседанието бяха изяснени ангажиментите на всички заети с изготвянето на документа. Според методиката за изработването на областната аптечна карта тя трябва да съдържа систематизирана и обобщена информация за демографската структура, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение на населението на територията на областта.

До края на септември в РЗИ трябва да бъде подадена информацията от съсловните организации и общините, а в първите дни на октомври ще се проведе следващо заседание на комисията.

Областната аптечна карта трябва да бъде изготвена до края на октомври и да бъде представена на министъра на здравеопазването заедно със становище за необходимия минимален брой аптеки по видове дейности, минималния брой работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, определени съобразно потребностите на населението в областта.

На заседанието стана ясно, че основният проблем пред аптеките е кадровият.

Свързани публикации

None found