• 24.04.2024

Депутатите ще гласуват промени в Закона на лечебните заведения

 Депутатите ще гласуват промени в Закона на лечебните заведения

Снимка: parliament.bg

В програмата за работа на народните представители в 48-то Народно събрание през тази седмица за включени редица законопроекти, които ще трябва да бъдат обсъдени и гласувани, някои от тях на първо четене, а други на второ и последно четене. В началото на пленарното заседание депутатите ще разгледат Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Костадин Ангелов и група народни представители, предаде БГНЕС.

Освен това народните представители ще проведат и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. В сряда депутатите ще проведат и второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Проектът на закон цели осигуряване на здравна профилактика на служителите на Държавна агенция „Технически операции” чрез създаването на разпоредба в ЗСРС, която да регламентира медицинското обслужване на служителите на Агенцията в съответните лечебни заведения на Министерския съвет,
Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

Второ гласуване ще има и още един проект на закон – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Министерски съвет. Той цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър.

Също в сряда народните представители ще трябва да гласуват предложението на Георги Свиленски от БСП свързано с промени в постоянните комисии, според което Иван Ганчев от БСП трябва да бъде освободен от комисията по електронно управление и информационни технологии и да стане част от комисията по околната среда и водите.

По-голямата част от законопроектите, които депутатите ще разгледат тази седмица са внесени от Министерски съвет, докато малка част от останалите законопроекти са внесени от различните парламентарни групи. Проектите на закон внесени от Министерски съвет за разглеждане на първо четене са седем, но има и три законопроекта, които трябва да бъдат гласувани и на второ четене –

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти и Законопроект за допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.

Свързани публикации

None found