• 26.09.2023

ЦИК обяви процедура за обществена поръчка за обработката на данните от изборите

 ЦИК обяви процедура за обществена поръчка за обработката на данните от изборите

Централната избирателна комисия откри процедура за обществена поръчка за компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.”. Това се посочва в решение на избирателната комисия. 

Стойността на обществената поръчка е в размер на 3 800 000 лева без включен ДДС или 4 560 000 лева с включен ДДС. 

Следва да се покани „Информационно обслужване” АД за провеждане на преговори и сключване на договор, след което да представи подробно ценово предложение по видовете дейности, които ще изпълнява.

Началният срок за изпълнението на дейностите по компютърна обработка в РИК и ЦИК на данните от протоколите на СИК и РИК и от записващите технически устройства с данните от машинното гласуване за резултатите от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., (включително предоставя периодично (на всеки астрономически час) на ЦИК междинни данни от гласуването по секции, населени места, изборни райони, секции извън страната и общо за страната и извън страната, сканиране и публикуване на секционните протоколи на СИК и протокола на РИК и излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия), е датата на сключване на договора.

Крайният срок за изпълнение на работата по подготовка, оформяне за печат на данните от гласуването и резултатите от вота през октомври, отпечатването им в бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите, включително и на технически носител, и предаването им в ЦИК, е не по-късно от 12 ноември 2022 г.

Свързани публикации

None found