• 31.03.2023

Медийни пакети за 40 000 лв. получават регистрираните за вота формации

 Медийни пакети за 40 000 лв. получават регистрираните за вота формации

Снимка: БНТ

ържавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 хиляди лева с ДДС на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати в изборите за народни представители на втори април във всички изборни райони, и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

Инициативните комитети регистрирали кандидати за депутати ще разполагат с по 5 хиляди лева, за да заплащат медийни услуги в предизборната кампания. ЦИК прие правилата за разходване на средствата.

На коалиции, в които участват партии без право на държавна субсидия, се предоставят средства за медийни пакети пропорционално на дела на партиите, участващи в самата коалиция.

Средствата се включват към общия размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, който не може да надхвърля 3 милиона лева за партии и коалиции и 200 000 лева за инициативен комитет.

Централната избирателна комисия (ЦИК) заплаща различните платени форми за отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата в медийния пакет, а те се отчитат и пред Сметната палата.

С парите от медийни пакети може да се заплаща кампания в печатни медии, вестници, списания, периодични издания, в медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, онлайн и онлайн-новинарски услуги. Не са медийни услуги личните блогове, социалните мрежи като Фейсбук, Туитър и други.

Свързани публикации

None found