• 21.06.2024

Ваня Григорова: Активният диалог с гражданите е моето предимство пред опонентите ми

 Ваня Григорова: Активният диалог с гражданите е моето предимство пред опонентите ми

 основата на градските неволи е узаконената корупция и варварската реституция, посочи кандидатът за кмет на София от МК „БСП за България“ пред Съюза на тракийските дружества в България

Залагам на живата връзка с гражданите, това е моето предимство пред опонентите ми. Активният диалог с гражданите е от ключово значение, а представителите на властта не трябва остават затворени в Общината или в сградите на останалите институции. Това заяви кандидатът за кмет на София Ваня Григорова пред уважавани учени, изследователи, лекари, дипломати, юристи и общественици от Съюза на тракийските дружества в България. Тя се срещна с членове на организацията, за да представи основни акценти от визията си за бъдещо управление на столицата.

Григорова отговори на конкретни въпроси по актуални теми, като даде и своите предложения за справяне с наболелите проблеми. Тя представи политиките, които предвижда за намаляване на шума и замърсяването в градската среда, визията си за промени в градоустройствения план в посока развитие на столицата и създаване на нови работни места, бъдещето на градския транспорт, както и мерки за опазване на старите къщи и архитектурното наследство на града.

По думите ѝ в основата на множество от проблемите в Столична община е узаконената корупция и варварската реституция, която не позволи градът да бъде планиран адекватно.

„За мен корупционно е цялото управление през последните десетилетия, защото то дава възможност за изтичане на публични средства през уж законови методи. Това е неприемливо, но често не можем да кажем, че е незаконно. Всъщност, корупцията в много от случаите е съвсем „законна“. И никого не можем да осъдим, че той е дал възможност на частни компании да формират печалби от публични дейности, които не бива да бъдат в частни ръце. И за мен това е в основата на повечето проблеми, които срещаме не само в Столична община, но и в цялата държава“, счита тя.

Ваня Григорова посочи като основна причина за замърсяването на града и въздуха сметопочистването, изгарянето на дърва и въглища в немалка част от столицата, но на първо място – презастрояването, особено в онези зелени площи, предвидени за естествена вентилация, през които безпрепятствено да преминава въздухът от Витоша към центъра на града. Като спешна мярка Григорова посочи необходимостта да се запазят от застрояване съществуващите останали зелени площи – чрез отчуждаване на частните терени.

Според нея за да може да се преодолее замърсяването на въздуха в града от изгарянето на дърва и въглища, както и за борба с енергийната бедност, най-ефективният начин е разширяването на централното отопление. Това, по думите й, означава укрепване на „Топлофикация“ – чрез технологично обновяване на компанията и ремонтиране на остарялата мрежа, за която не са отделени средства и не беше включена в ПВУ.

Във връзка с развитието на града, Ваня Григорова направи уговорката, че вече съществуват разработени планове градът да расте на север, но по-важният въпрос е общината да не позволи градоустройствения хаос, който се случи в южните квартали.

„Столична община трябва да се опита първо да гарантира социалната инфраструктура там, накъдето ще се развива градът – улици и градски транспорт, детски градини, училища и културни институции, здравни заведения – всичко онова, което е нужно на гражданите, за да живеят добре. И едва тогава да се дават разрешения за строеж. Това е нормалният начин за развитие на един град“, категоричен е левият кандидат за кмет на София.

И като пример за обратното Ваня Григорова даде ж.к. „Манастирски ливади“, квартал без детски градини и без каквато и да е планирана социална инфраструктура, където има улици, през които почти не може да се мине. „И отсега нататък каквото и да се опиташ да направиш, вече е трудно и почти невъзможно“, подчерта тя.

„От една страна, в последните десетилетия Софийска община разпродава всичко, което може да разпродаде, още от времето на Софиянски. От друга, варварската реституция не позволи градът да бъде планиран адекватно и доведе до проблемите ни днес. И това, което в момента остава на Столична община, е да намери около 1,5 млрд. лв., за да отчужди земите, които е ключово важно да са публична собственост“, обясни Григорова.

Тя изрази виждането си, че за да се случи това и да има синхрон в планирането на града, са необходими и редица законови промени, за да може най-малката единица, на която да се прави подробен устройствен план (ПУП), да е квартал, а не един самостоятелен имот.

По темата със сметопочистването Ваня Григорова предупреди за сериозен предстоящ проблем, свързан с такса смет, по който все още не се предприемат действия за смекчаването на този предстоящ удар за домакинствата. Тя припомни, че през 2018 г. с промяна в закона бе прехвърлена тежестта от фирмите към домакинствата.

„Вече 5 години всички общини в България отлагат преизчисляването по този начин на такса смет. Това ще доведе до много сериозно недоволство сред гражданите“, предупреди Ваня Григорова и предложи решение. Ако има ефективно разделение на отпадъците, то домакинството трябва да плаща само за това, което не може да се обработва и не представлява ресурс. Само чрез разделно сметосъбиране тази тежест за домакинствата може да се намали, поясни тя: „По този начин може да се предотврати сериозният удар, който иначе ще понесат домакинските бюджети от промяната на начина на изчисление на такса смет“.

В отговор на въпрос Ваня Григорова каза, че столицата не страда от липса на работни места, въпросът е в качеството им. Тя е убедена, че Столична община трябва да е работодател – еталон за останалите.

По горещия за жителите на София проблем, свързан с трафика, тя подчерта, че според нея в градския транспорт е необходимо синхронизиране на линиите, за да са удобни за гражданите. Друг проблем е недостигът на кадри.

„Аз ще продължа да настоявам за подобряване на условията на труд там, тъй като средната възраст на шофьорите е над 50 години, има много пенсионери, които продължават да работят“, подчерта Ваня Григорова и разказа, че в градския транспорт се работи много над допустимата граница часове, при тежки температурни условия – 40-50 градуса в кабинката на шофьора през лятото и минусови температури през зимата в депата.

„Ако това не се промени, скоро недостигът на кадри ще достигне 20% и няма да има шофьори за редовните дневни линии“, предупреди Ваня Григорова. Тя подчерта, че освен да се търсят ефективни решения, е необходимо да се проявява и социална чувствителност при справянето с различни проблеми.

На срещата бяха споделени топли думи за доброто сътрудничество на Ваня Григорова с организацията през годините в битието ѝ на синдикалист. От Съюза на тракийските дружества в България изразиха готовност и за бъдещи разговори по градските теми, пожелаха й успех на изборите и все така да е в режим на отворен диалог с обществеността.

Свързани публикации

None found