• 13.04.2024

182 млн. лв. допълнително ще се финансират мерките срещу COVID-19

 182 млн. лв. допълнително ще се финансират мерките срещу COVID-19

Снимка: Пресцентър МС

Допълнителният ресурс ще осигури възможност 23 000 здравни работници да получават предвидените допълнителни 1000 лв.

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 8,01 на сто над определения й бюджет във връзка с мерки в подкрепа на борбата с разпространението на COVID-19.

Така  ще се осигурят 182 млн. лв., с които ще се платят на медиците на първа линия. Компенсациите за заетите в неплатен отпуск от затворените икономически сектори със заповед на държавен орган също са предвидени в тези пари. Сключването на договори с общините за предоставяне на патронажна грижа за най-уязвимите лица също ще се финансират от парите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Допълнителният ресурс ще осигури възможност 23 000 здравни работници да получават предвидените допълнителни 1000 лв. месечно над основните им възнаграждения.

Със средствата общините ще могат да продължат да предоставят патронажна грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и ще се осигури допълнително финансиране с цел подкрепа на общините за приспособяване на делегираните от държавата социални услуги спрямо безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. С допълнителните средства ще се подкрепят и работодателите с цел запазване заетостта на служителите в секторите, в които стопанската дейност е временно преустановена заради наложените от държавата противоепидемични мерки.

Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020.

Свързани публикации

None found