• 25.05.2024

10 хиляди медицински сестри не ни достигат

 10 хиляди медицински сестри не ни достигат

Снимка: BGReporter.info

15000 медицински специалисти за заразени с COVID-19


От Националния съвет на  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отправят апел към бъдещите народни представители във време на засилващи се трудности и изпитания, че очакват спешни мерки за предоляване на кадровия недостиг в здравеопазването, съобщава БНР.

Необходими са национално съгласие и решителни действия за преодоляване на критичния недостиг на медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти. 

Изискват се неотложни и незабавни промени в организацията на работа, условията на труд и размера на трудовите възнаграждения. От бъдещия парламент те очакават:

1.   Приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции. 

2.   Осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати.

3.   Приемане на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да включват необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на 

пациентите, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата.

4.   Диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация.

5.   Задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията.

От организацията заявяват, че повече от 15000 медицински специалисти за заразени с COVID-19, много колеги напускат системата и няма кой да ги замести. И още данни от БАПЗГ:
В България работят около 23 000 медицински сестри, а на здравната ни система са нужни поне още 35 000. Акушерките у нас са около 4000, а са нужни поне още толкова. Не достигат фелдшери/лекарски асистенти в екипите на спешните звена, в региони със затруднен достъп до медицинска помощ и здравни грижи. Системата на здравеопазване работи с недостатъчен брой медицински и рентгенови лаборанти, а броят на рехабилитаторите е крайно недостатъчен за възстановяване на пациентите след етапа на активно лечение. 

Свързани публикации

None found