• 23.06.2024

Членският внос на България в ЕС се увеличава

 Членският внос на България в ЕС се увеличава

Снимка: rawpixel

Парламентът одобри решението за системата на собствените ресурси, което касае вноската на България по бюджета на ЕС. „За“ предложението гласуваха 102 народни представители, без „против“ и с 50 „въздържали се“, предаде novini.bg.

На 15 декември 2020 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз бе обнародвано Решение на Съвета от 14 декември 2020 година за системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на решение на ЕС, Евратом, което ще се прилага за периода 2021-2027 г.

Народното Народното събрание следва да се произнесе по решението за собствените ресурси предвид предмета на решението и отражението на размера на вноската на България в бюджета на ЕС върху разходите от държавния бюджет на Република България.

С влизане в сила на новото решение се очаква леко увеличение на вноската на Република България в бюджета на ЕС – средногодишно с около 4.17 %.

Свързани публикации

None found