• 21.06.2024

Валери Жаблянов, Красимир Янков и Георги Тодоров с остро писмо до ръководството на БСП

 Валери Жаблянов, Красимир Янков и Георги Тодоров  с остро писмо до ръководството на БСП

Членовете на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов, Красимир Янков и Георги Тодоров изпратиха отворено писмо до медиите, ЦКПИ, Изпълнителното бюро на БСП и Националния съвет на партията. В него те настояват до сряда 02.09.2020г. да бъдат обявени публично списъците на членовете на БСП, които имат право да участват в избора на председател насрочен за 12.09.2020г.

„В противен случай ще считаме списъците за целенасочено манипулирани.“

заявяват социалистите в писмото

Също така в този срок те искат да бъде обявен броят на секциите за гласуване и местата на които са разположени, както и да се премахнат „подвижните секции“, тъй като според тях те не гарантират тайната на вота и допускат оказване на натиск върху партийните членове. „

„Тези т.нар. секции създават условия за фалшифициране на резултата, поради невъзможност за никакъв контрол върху „пътуващите кутии“.“

дпоълват още те.

Социалистите искат в срок до 04.09.2020г., на заседание на НС на БСП, от състава на комисията да бъдат отстранени секретарят В. Емилова и Д. Данчев, поради агитация за конкретен кандидат. Временно изпълняващият председател на НС на БСП Вл. Москов да подаде оставка от заеманата длъжност, поради опит за осуетяване на работата на ръководния орган на БСП и поради отказ да съдейства за провеждане на честен избор.

Ето и целият текст на писмото:

Уважаеми другари, госпожи и господа,

в партията се провежда кампания за пряк избор на председател на БСП. Очакванията на социалистите, както и на мнозинството делегати на 49-ия конгрес, подкрепили тази дълбока промяна беше, че прекият избор ще послужи за консолидация на БСП, за вливането на нова гражданска енергия към левицата. Развитието на събитията в БСП, както и стилът и методите на провеждане на кампанията не показаха това. Точно обратното, месеци наред партията е блокирана в растящо вътрешно противопоствяне, разделението расте, насажда се недоверие, разпространяват се клевети и уронваща достойнството информация за кандидатите.

Изборът се провежда на основата на Правилник, приет без наличието на кворум в НС по време на гласуването му, но независимо от това и той се нарушава.

Действията на ЦКПИ недвусмислено са в подкрепа на един кандидат, доскорошният председател на партията. Още в хода на издигане на кандидатурите Комисията изпрати указания до партийните конференции в противоречие с Устава  за гласуване само на една кандидатура. В противоречие на духа и правилата за прекия избор Комисията допусна създаването на „инициативни комитети“, които по същество са структури, макар и с временен характер, паралелни на легитимните органи. Така освен на политическо ниво противопоставянето се пренесе и на организационно. С тези свои действия ЦКПИ стимулира противопставянето между социалистите и разцеплението в общинските партиини организации. Поради целенасочен бойкот срещу заседанията на Националния съвет на БСП не беше приет финансов бюджет на кампанията, като финансирането на дейностите се осъществява по непрозрачен за кадидатите начин. Не е ясно с какви средства и на основата на какво решение ЦКПИ ангажира група телефонисти, които оказват натиск върху партийните членове за участие в избора и създават усещане за контрол върху тях. Секретарят на ЦКПИ В. Емилова и един от членовете Д. Данчев открито заявиха подкрепа за един кандидат и агитират в негова полза, което е недопустимо за позицията, която заемат. Ясно е, че с такива членове ЦКПИ не е безпристрастен орган и нейните действия и решения не могат да бъдат възприемани като легитимни.

Независимо от императивното изискване в началото на кампанията да бъдат изготвени избирателните списъци на базата на числеността на партията в края на 2019 г., десет дни преди избора няма обявени избирателни списъци. Нещо повече, в разрез с правилата ЦКПИ оказва натиск върху партийните организации с цел намаляване на членовете имащи право на глас, като неправомерно изключва социалисти от изборния процес. В противоречие с Устава от право на глас са лишени социалистите приети в БСП през 2020 г.

Телевизията БСТВ, която се финансира от несъществуващия бюджет за 2020, но по същество с партийни средства се използва изключително от един кандидат в продължение на месеци. Същото се отнася и за използаването на други партийни ресурси – финансови, организационни и медийни.

Всички действия до тук водят до извода, че прекият в избор БСП не покрива и най-минималните демократични стандарти, че се използва за налагането на един кандидат в разрез с предварително заявените намерения. Подобна процедура не овластява членовете на БСП а служи за легитимация на съзнателно прокарваната авторитарна практика през последните години и налагането на председател поставен над всички органи.

Във връзка с изложеното, ние кандидатите за председател на БСП настояваме за следното:

  1. В срок до сряда 02.09.2020г. да бъдат обявени публично списъците на членовете на БСП, които имат право да участват в избора на председател насрочен за 12.09.2020г. В противен случай ще считаме списъците за целенасочено манипулирани. Настояваме също така в този срок да бъде обявен броят на секциите за гласуване и местата на които са разположени.
  2. Настояваме да се премахнат „подвижните секции“, тъй като не гарантират тайната на вота и допускат оказване на натиск върху партийните членове. Тези т.нар. секции създават условия за фалшифициране на резултата, поради невъзможност за никакъв конторл върху „пътуващите кутии“.
  3. В срок до 04.09.2020г., на заседание на НС на БСП, от състава на комисията да бъдат отстранени секретарят В. Емилова и Д. Данчев, поради агитация за конкретен кандидат.
  4. Временно изпълняващият председател на НС на БСП Вл. Москов да подаде оставка от заеманата длъжност, поради опит за осуетяване на работата на ръководния орган на БСП и поради отказ да съдейства за провеждане на честен избор.

Ако тези наши искания не бъдат удовлетворени ще считаме изборът на председател на БСП за дълбоко опорочен и по същество уронващ престижа на партията пред българското общество.

Свързани публикации