• 23.06.2024

ЦИК обяви подробности по поръчката за машините за гласуване

 ЦИК обяви подробности по поръчката за машините за гласуване

Снимка: Архив

Агенцията за обществени поръчки публикува подробности за доставката на  9600 специализирани устройства за машинно гласуване. Те трябва да са с инсталирани системен и приложен софтуер, включително и изходния код, така че да могат да се използват при всички избори, без намеса на доставчика, съобщава БНР.

Пределната цена от 36 милиона лева включва и логистичното осигуряване на машините, както и обучението на ЦИК, Районните и секционните избирателни комисии при провеждането на предстоящите парламентарни избори догодина.

Офертите ще се приемат до полунощ на 29 ноември.

Обществената поръчка за машините няма да бъде възложена, без да се провеждат преговори с кандидатите поради особените обстоятелства. В процеса на договаряне с кандидатите ще се коментират необходимото време за изпълнение на процедурата по електронно машинно гласуване от един избирател за всеки един вид от избори.

Процедурата по гарантиране на анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването методите за предотвратяване на манипулирането на машинния вот, както и подхода за извършване на поддръжка по време на изборния ден.

Кандидат в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълни услуги с доставка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено като всеки кандидат трябва да отговаря на предварително обявените изисквания.

Участник, предложил по висока цена от обявената ще бъде отстранен. На втория етап от процедурата допуснатите, които са поканени от възложителя ще трябва да предоставят първоначална оферта с технически параметри и ценово предложение, а избраният ще трябва да осигури и гаранция за изпълнение на договора в размер на пет на сто от неговата стойност.

Свързани публикации

None found