• 20.07.2024

„Топлофикация София“ е ощетила потребителите с прогнозни месечни сметки с 1,67 млн. лв.

 „Топлофикация София“ е ощетила потребителите с прогнозни месечни сметки с 1,67 млн. лв.

Снимка: BGReporter.info

„Топлофикация София“ е ощетила потребителите с прогнозни месечни сметки с 1,67 млн. лв. Приспаднала им с толкова по-малко от действително надплатеното заради поевтиняването на газа и съответно на топлинната енергия с 8 месеца назад. Това става ясно от писмо с финансов отчет от шефа на столичното парно Александър Александров до Николай Стойнев, председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална информация към Столичния общински съвет (СОС), с копие от което „Монитор“ разполага.  

Грешката е получена, защото парите за връщане, платени в повече, са изчислени на база на фактурираните количества (част от която са прогнозни), а не въз основа на разпределените от топлинните счетоводители измерени количества, обясниха експерти за „Монитор“.

В писмо с изх. №850/15.102020 г. на „Топлофикация София“ до Комисията по икономика към СОС е посочено, че сумите, които са върнати на битовите и небитовите потребители поради намалението на цената на топлинната енергия заради газа, са изчислени на база на фактурирани количества енергия за периода 1 юли 2019 до 31 март 2020 г. Във фактурираните количества една част са изчислени на база прогноза, а друга – на реален месечен отчет. Клиентите, които са на годишни изравнителни сметки, заплащат топлинната енергия на база разпределена топлинна енергия от топлинните счетоводители след изтичане на отчетния период.

Фактурираните количества топлинна енергия са в размер на 2 890 673 мвтч, а разпределените количества топлинна енергия са 3 022 348 мвтч. Това означава, че потребителите са заплатили реално за периода повече топлинна енергия

от фактурираната в размер на 131 675 мвтч. Взимайки предвид старата цена на топлинната енергия от 1 юли 2019 г. от 95,64 лв./мвтч и определената от КЕВР след намалението на газа в размер на 85,07 лв./мвтч се получава, че на потребителите с прогнозни месечни сметки са приспаднати с 1, 391 808 млн. лв. без ДДС или 1, 67 млн. лв. с ДДС по-малко.

Сумата за връщане на потребителите от изменението на цените на топлинната енергия за битовите потребителите е 22,761 млн. лв., на стопанските – 4,091 млн. лв., на бюджетните потребители – 3,702 млн. лв., на асоциация – 621 лв., или общо 30,544 406 млн. лв. без ДДС, пише в писмото на столичното дружество до СОС. За месец юни топлофикация е издала кредитни известия за прихващане на суми в размер на 10,032 894 млн. лв. с ДДС, а през юли – в размер на 13,834 076 млн. лв. На 16 юли топлофикация е взела кредит в размер на 40 млн. лв. от ББР. От заема към 31 август са използвани 23,866 970 млн. лв. за възстановяване на суми на клиентите.

Дружеството е натрупало 9,63 млн. лв. загуба за август, пише още в писмото.

На 75% от абонатите парите за връщане са им фактурирани по прогнозни сметки

„Топлофикация София“ не е ощетила потребителите и връща цялата дължима сума заради намаление на цената на газа и съответно на топлинната енергия със задна дата, коментираха от дружеството.

Свързани публикации