• 25.05.2024

Съкатиха Ива Митева от Народното събрание

 Съкатиха Ива Митева от Народното събрание

Закриха дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”, а длъжността директор е съкратена, съобщиха от Народното събрание. Постът се заемаше от бившия председател на парламента и депутат от ИТН Ива Митева. Тя работеше в дирекцията от 2000 година, изключая времето, в което ръководеше НС.

Промяната в парламентарната администрация е извършена днес, а от НС обясняват, че това е направено с цел оптимизиране на дейността по правно-техническото обезпечаване на законодателния процес.

Функционалната компетентност на закритата дирекция е поета от съществуващата дирекция „Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове”, която се преименува на „Законодателна дейност, парламентарен контрол и право на Европейския съюз”.

Ива Митева ръководеше XIV и XIVI Народно събрание. Тя работеше в парламентарната администрация преди да седне на председателския пост, а след това се върна на старото си работно място. В началото на 2023 тя обяви, че се разделя с ИТН и оглави нов политически проект.
С промяната се постига съсредоточаване на експертното обслужване на законодателния процес, като поредица от последователни и взаимосвързани действия по внесените законопроекти, в едно самостоятелно административно звено. С нея се преодолява съществуващата до момента разпокъсаност на процеса, обслужван от две дирекции, и се намалява възможността за допускане на грешки във финалните текстове. Сега цялостната дейност – от постъпването на даден законопроект, неговото разпределяне по комисии, даването на правни становища, участието в заседанията на водещите комисии при разглеждането му, правно-техническото окончателно оформяне на приетия закон, ще бъде съсредоточено в едно административно звено. Подобна работеща конструкция е съществувала и преди в структурата на администрацията.

Свързани публикации

None found