• 13.04.2024

Родители с неприети деца в общински ясли и градини могат да кандидатстват за компенсации

 Родители с неприети деца в общински ясли и градини могат да кандидатстват за компенсации

Снимка: BGReporter.info

От първи септември ще се компенсират разходите на родителите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от 3-месечна до 3-годишна възраст, които не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, информира БНР.

Средствата ще се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина, обясни Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ в Столичната община.

„Всеки един родител може да подаде искане за получаване на средства към районните администрации по местоживеене. След това районните администрации изпращат одобрените от тях искания към Столична община. Ние изпращаме обобщената справка от всички 24 района на територията на Столична община , на МОН, което министерство осигурява средствата, които средства , след това, по обратния ред се връщат към районните администрации, за да ги получат родителите.“

Свързани публикации

None found