• 23.06.2024

ПП ЧЕСТ в отворено писмо: Гражданите на Република България имат право на пълна информация относно всички предлагани ваксини

 ПП ЧЕСТ в отворено писмо: Гражданите на Република България имат право на пълна информация относно всички предлагани ваксини

Снимка: БГНЕС

ДО Министър-председателя на Република България

ДО Председателя на Народното събрание

ДО Президента на Република България

ОТВОРЕНО ПИСМО от български общественици-в защита на общественото здраве и правата на българските граждани Уважаеми дами и господа, Обръщаме се към вас във връзка със стартиралата кампания за ваксиниране на населението на България против коронавирус. Безспорна истина е, че бързото и ефективно справяне със заболяването у нас още през тази година е от първостепенно значение за населението и икономиката на страната за цяло десетилетие напред.

Според министъра на здравеопазването проф. Ангелов, днес ваксинирането има решаваща, ако не и единствена, роля за бързото овладяването на острата здравна криза, но кампанията по ваксинирането ще бъде ефективна само ако около 70% от населението придобие „стаден имунитет“, което би било невъзможно в ускорени срокове без ваксиниране .Както е известно, националното и международно право забраняват принудителното лечение. Неотменим елемент на правото на здравеопазване е принципа на доброволността.

Едва ли е нужно да привеждаме тук конкретните разпоредби на Международния пакт за икономическите, социалните и културните права и Хартата за основните свободи на гражданите в ЕС. Държавите носят международна отговорност за спазване на тези права. Следвайки тези принципи в европейското правно и цивилизационно пространство италианският Конституционен съд е постановил през 90-те години на миналия век, че изключение от принципа на доброволността на ваксинирането може да се допусне само при спазване на две задължителни условия: пълна информация за ваксината и за нейните положителни и странични ефекти и държавата да поеме отговорносттта в случай увреждане здравето на пациенти след прилагане на ваксината.

Като член на международната общност и в съответствие със своите международни задължения, Република България многократно е заявявала, в лицето на своя Премиер и Министъра на здравеопазването, че приема и спазва този принцип изцяло. В същото време, в държавата се допускат действия, които влизат в очевидно противоречие с тази позиция на правителството. Първо – Според непотвърдена информация, държавни институции са започнали работа по изготвяне на имунизационни сертификати на българските граждани. Идеята за използването на тези сертификати в различни сфери на обществения живот, освен за медицински нужди, (достъп до услуги, пътуване в чужбина, наемане на работа и др. ), без съгласието на гражданите, ще доведе до неминуеми нарушения на основни човешки права и ще отвори пътя към многобройни съдебни искове. Подобни идеи се предлагат и на високо европейско ниво.

Предложението за ваксинационни паспорти в ЕС, дори и да излизат от най-високо политическо ниво в европейските държави и в самия ЕС, буди сериозно недоумение и несъгласие. Второ – в момента възможността за избор на ваксина бе сведена до шест европейски и американски фирми, с които ЕК сключи търговски споразумения в края на 2020г. Абсолютно неоснователни са призивите от ЕС подобни споразумения да не се сключват с Русия и Китай. Сякаш животът и здравето на българските граждани не са по-важни от политическите и икономически интереси на някои кръгове в ЕС. Следвайки неправилни указания, българското правителство на практика отказва да закупи руските, китайските и индийските ваксини. Формалният аргумент е, че руските, китайски и индийски производители не били подали документи в Европейската агенция за лекарствата /ЕАЛ/ и не били одобрени от нея.

По наша информация обаче производителят на СПУТНИК-V е стартирал процедурата за допускане на руската ваксина до страните от ЕС още през октомври 2020г. На 19.01.2021г., са започнали преговори между ЕК и Руската федерация за предоставяне на бърз достъп на СПУТНИК-V до страните от ЕС (Emergency Listing Use).Втора руска ваксина, произведена и регистрирана в Русия е продукт на Центъра по биотехнологии и вирусологии „Вектор“, с името „ЕпиВакКорона“.„Вектор“ е величина от световен мащаб – в последните 15 години няма нито една голяма пандемийна или епидемична вирусна опасност, където той да не се е намесил успешно. Особено в борбата срещу „Ебола“.Тяхната ваксина „ЕпиВакКорона“, регистрирана втора по време в Русия, е с възможно най-пълния спектър клинични изследвания и проверки. В нейните групи от доброволци за клинични изследвания има не само хиляди здрави хора, но и представители на всички рискови общности – хора с различни хронични заболявания, с алергии, възрастни доброволци във възрастовия периметър 60-80 години. Тоест, възможно най-добрата проверка за най-рисковите човешки групи.

Ваксината „ЕпиВакКорона“,за разлика от всички създадени досега ваксини, може да се съхранява в диапазона минус 2 – плюс 8 градуса, а това е за възможнвостите на обикновен хладилник.На този етап икономическата част по отношение на транспортирането и съхранението на ваксините, изобщо не е за подценяване.Китайската фирма не е подавала документи в ЕАЛ, защото не е заинтересована от европейския пазар на ваксини.

Китай разполага със собствена ваксина срещу КОВИД, на китайската фирма SINOTECH, която до края на 2020г. беше обявила, че ще произведе 600 млн дози. Тази ваксина е най-широко разпространената ваксина в света, в т.ч. в страните от Азия и Далечния Изток, Латинска Америка и Африка. Китайска ваксина бе внесена в Унгария, Сърбия и Турция. Китайската фирма разполага с най-големият производствен капацитет в света, което рязко контрастира със сегашните производствените затруднения на БИОНТЕХ/ПФАЙЗЕР да произведе дори онова количество ваксина, което е договорено и заплатено от ЕК. Вече 6 европейски държави са изразили неудовлетворение от този факт пред немско-американската БИОНТЕХ/ПФАЙЗЕР.

Индия е най-големият производител на ваксини в света. По някои данни, страната държи 60% от световното производство. Наред с разработката на индийска ваксина, в момента в Индия се провеждат изпитания на СПУТНИК-V за издаване на временно одобрение за използване на нейна територия. Водят се преговори и за лицензно производство на тази ваксина в Индия.

В същото време, отговорни представители на здравните власти в България нееднократно заявяваха, че държавата ще предостави безплатни ваксини за населението само от въпросните европейски и американска компании. Това е явно нарушение на свободата на избор на ваксина, а следователно и на доброволността на ваксинирането. Всичко това създава усещането за дискриминация на политическа основа при прилагане на правото на здравеопазване, което е нарушение поне на три международни договора – два универсални и един европейски.

По същество, става дума за лишаване на българските граждани от правото им на свободен избор на ваксина, за разлика от гражданите на Унгария, Сърбия, Венецуела, Аржентина, Мексико, Турция и др. Предоставянето на изключителни търговски права на въпросните няколко фирми, по силата на сключени споразумения между тях и ЕК, представляват грубо нарушение на принципа на най-облагодетелственна нация на Световната търговска организация – незаконно облагодетелстване на едни нации за сметка на други. Създава се много тежък правен проблем, с дългосрочни последици за отговорните ръководители и държавни служители. В някои отношения руските, китайски и индийски ваксини са изпреварили някои от ваксините, произведени от фирмите, които са сключили договор с ЕК. Сериозен правен проблем е, че тези ваксини бяха избрани и одобрени от ЕК, преди да бъдат допуснати от ЕАЛ. За истинската същност на ваксинната политика в ЕС говори неотдавнашното заявление на официален британски представител, че не трябва да се допуска победа на руските и китайски ваксини на световния пазар.

Гражданите на Република България имат право на пълна информация относно всички предлагани ваксини на световния фармацевтичен пазар, както и на свободен избор на ваксините, отговарящи на изискванията за качество, ефективност и безопасност. От тази позиция, настояваме за максимална осведоменост за предлаганите ваксини, техните качества, в това число и за противопоказания и странични действия. Настояваме българската държава да поеме отговорността за негативни последици за здравето на хората от прилагането на въпросните ваксини. Настояваме правителството на Република България да предприеме необходимите стъпки, за да осигури внос на руски, китайски и индийски ваксини, отговарящи на изискванията на българските компетентни власти.

България е държава, в която всеки единадесети гражданин се числи в категорията на хронично болните. Само в онкодиспансерите ни за системно наблюдения и контрол са регистрирани 270 хиляди души във временна или трайна ремисия. Ако към тях присъединим хронично болните с други диагнози – говорим за над 600-700 хиляди българи, без да причисляваме и всички хора от рисковата възраст над 60 години. Отговорността на българските власти да осигурят най-доброто здравеопазване на своите граждани, особено на тези със придружаващи заболявания, ги задължава към определени действия. Оправданието, че руските ваксини не са одобрени от ЕАЛ не е съобразено с общностното право, защото в ЕС здравната политика е изцяло в прерогативите на националните държави. Идеята за създаване на Европейски съюз по медицина е добра, но ненавременна.

Трябва да се мисли първо за спасяване на населението на европейските държави. 27-те страни – членки имат пълното право да решават суверенно всички въпроси в областта на здравеопазването. ЕС няма право да определя от кого всяка една европейска държава може да внесе ваксини за своето население, особено в условията на ПАНДЕМИЯ. Българското законодателство разрешава внос на неразрешени лекарствени продукти при определени условия (Наредба 10 от 2011 г. за внос на неразрешени на територията на Република България лекарствени продукти). Въвеждането в заблуждение на българското общество, че България нямала законово право да внася ваксини, които не били одобрени от ЕК, има всички шансове да доведе до сериозни правни последици.

Наблюдава се постепенна промяна в позицията по този въпрос и в самия ЕС. Унгария внесе първите количества от руска ваксина и в същото време подписа договор за лицензираното ѝ производство на своя територия. Страната проучва възможността и за внос на милиони бройки китайска ваксина. Германският канцлер и германският министър на здравеопазването вече публично заявиха, че допускат възможността за лицензирано производство на руската „СПУТНИК-V“ в самата Германия. Англо-шведската компания „АСТРА-ЗЕНЕКА“ подписа споразумение за помощ в подобряване на качествата на своята ваксина (една от предварително одобрените в ЕС!) с руско участие и с руски специалисти, създали „СПУТНИК-V“. В Сърбия и Мексико, управляващите представиха избор на своите граждани между руска, китайска и ваксината на „ПФАЙЗЕР“. Аржентина и Венецуела внесоха руската ваксина и започнаха нейното прилагане. Парагвай, Бразилия и други страни са в процес на издаване на разрешение за прилагане на „СПУТНИК-V“ на своя територия. Турция е внесла китайска ваксина и турският президент лично се е ваксинирал с нея.Над десет държави в света вече имат подписани междудържавни договори с Русия за лицензирано производство на руска ваксина на свои територии. Над 20 стоят вече „на опашка“ за готови руски ваксини. Не по-малко страни вече внасят китайската ваксина.Предимствата на китайската, руската и индийска ваксини са главно две. Без да отстъпват по качество, ефективност и безопасност, те са по-евтини от западните аналози и имат по-голям производствен капацитет. Ако България разчита единствено на досегашните производители, задачата за ваксиниране на 50-60% от населението трябва да бъде отложена за доста години.На този фон, продължаващото противопоставяне на българските власти за внос на руска, китайска и индийска ваксини изглежда медицински неубедително и правно уязвимо.При очертаващата се засега нисък процент на желаещи да се ваксинират, единствената възможност е правителството да гарантира правото на свободен избор на ваксина, като предприеме необходимите стъпки за внос на руска и китайска ваксина. Това би повишило доверието на българските гражданите в положителните резултати от ваксинирането.

Руските, китайските и индийски ваксини могат да бъдат внесени у нас при условията на Наредба 10 от 2011 г., и ако отговарят на изискванията за безопасност и ефективност, да бъдат спешно заявени за производство в българските фармацефтични заводи. Изрично подчертаваме, че ние не взимаме страна в спора „за“ и „против“ ваксинирането, а защищатаваме правото на свободен избор на ваксина и доброволността на ваксиниране на българските граждани. Призоваваме първите трима държавници в България да защитят тези права! В сегашната тежка ситуация политиката трябва да отстъпи пред императивите на здравеопазването!23.01.2021 година

1.адвокат Владимир Шейтанов,общественик

2.професор Младен Григоров,кардиолог

3.Елена Банова, председател на фондация“Неогенезис“

4.професор Искра Баева-историчка

5.Румен Петков-общественик, редактор и собственик на сайта „Поглед инфо“

6.доцент Мария Пиргова-политолог

7.доцент Герасим Петрински-философ

8.Иван В. Генов-преводач ,редактор ,бивш дипломат

9. Стела Банкова-общественик

10.Елена Дюлгерова-журналистка1

1.Стоян Тодоров, експерт национална сигурност, съпредседател на ПП ЧЕСТС писъкът под ОТВОРЕНОТО ПИСМО е отворен за присъединяване от хора, които споделят неговите идеи.

Свързани публикации

None found