• 31.05.2023

По 10 сигнала за мръсен въздух дневно отправят русенци към екоинспекцията

 По 10 сигнала за мръсен въздух дневно отправят русенци към екоинспекцията

Снимка: Дунав мост

284 сигнала, 90% от които за миризма на изгорял бакелит, са получени в Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ през изтеклия месец септември. За сравнение, през август сигналите са 35, а през юли – 67, информира Дунав Мост.

Оплакванията от неприятни миризми са постъпвали основно след 19 часа, когато духа слаб източен вятър, сочат от РИОСВ.

Няма превишения на среднодневните норми на фини прахови частици 10 микрона, а нивата на останалите замърсители остават трайно ниски. Данните от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе“ ЕООД не отчита превишения на нормираните органични замърсители. От 15 септември 2020 г. по разпореждане на зам.-министър Атанаска Николова мобилната автоматична станция на територията на Втора противопожарна служба е възстановила непрекъснатия контрол в района на Източна промишлена зона. Получените до края на месеца данни не показват превишения на следените замърсители, включително и на органичните – толуен и ксилен.

съобщават от РИОСВ.

Свързани публикации

None found