• 19.05.2024

Повече студенти ще се обучават за медицински сестри и за лекарски асистенти в Медицинския университет в София

 Повече студенти ще се обучават за медицински сестри и за лекарски асистенти в Медицинския университет в София

Отпускат се допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 – за лекарски асистенти, в Медицинския университет (МУ) в София. Това реши правителството с промяна на вече утвърдения брой на приема в държавните висши училища през учебната 2022/2023 година, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Мeдицинският университет в София ще обучава общо 337 студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ за двете специалности. Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на медицински сестри в сектора „Здравеопазване“ и засилващият се интерес към професията на лекарския асистент.

Друга промяна предвижда с 18 повече места (от 44 на 62) да има за курсанти в специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (за степента „бакалавър“) във Висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. Допълнителните бройки са продиктувани от трудното задържане на кадри за въоръжените сили.

С едно място повече (от 6 на 7) ще има и за специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, за степента „магистър“ (след придобито висше образование) във Военната академия „Г. С. Раковски“.

Свързани публикации

None found