• 05.03.2024

Общият доход на българите през второто тримесечие на 2020 г. се повишава с 9.7% спрямо 2019 г.,

 Общият доход на българите през второто тримесечие на 2020 г. се повишава с 9.7% спрямо 2019 г.,

Снимка: Money.bg

Общият доход на българите през второто тримесечие на 2020 г. се повишава с 9.7% спрямо 2019 г., а общият разход намалява с 1.3%. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Доходи на домакинствата
Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е
1 698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9.7%.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.5%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (5.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 0.7 процентни пункта, а доходите от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0.3 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:
– Доходът от работна заплата се увеличава от 894 на 976 лв. (с 9.2%).
– Доходите от пенсии нарастват от 427 на 481 лв. (с 12.5%).
– Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 95 на 100 лв. (с 4.5%).
– Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 52 лв. (с 12.7%).

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура – 0.7%.

Разходи на домакинствата
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1 384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на 2019 година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (32.7%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (15.1%) и разходите за транспорт и съобщения (10.9%). Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 1.3 процентни пункта, разходите за жилище – с 1.8 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки – с 0.9 процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за: здравеопазване – с 1.0 процентен пункт; облекло и обувки – с 0.8 процентни пункта; транспорт и съобщения – с 0.8 процентни пункта, и свободно време, културен отдих и образование – с 1.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:
– Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 440 на 452 лв. (с 2.9%).
– Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 61 на 65 лв. (с 6.5%).
– Разходите за облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. (с 27.5%).
– Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 217 на 240 лв. (с 10.2%).
– Разходите за здравеопазване намаляват от 96 на 81 лв. (с 15.9%).
– Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 165 на 152 лв. (със 7.7%).
– Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 57 на 32 лв. (с 43.9%).
– Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 200 на 210 лв. (с 5.0%).

Потребление на домакинствата
През второто тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., както следва:
– Увеличава се потреблението на повечето хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на месо – от 8.9 на 9.2 кг, плодове – от 8.5 на 9.4 кг, зеленчуци – от 18.0 на 18.6 кг, прясно мляко – от 4.2 на 4.4 л, и яйца – от 40 на 42 броя.
– Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 20.4 на 19.4 кг, и сирене – от 3.0 на 2.9 килограма.
– Без промяна остава потреблението на кисело мляко, зрял фасул и захар.

Свързани публикации

None found