• 27.02.2024

НСИ: България е отделила 21 924.4 млн. лв. за социални обезщетения през 2020 г.

 НСИ: България е отделила 21 924.4 млн. лв. за социални обезщетения през 2020 г.

Снимка: BGReporter.info

През 2020 г. България е отделила 21 924.4 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 11 142.3 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13 578.4 млн. лева. Това съобщават от Националния статистически институт.

От статистическият институт обявяват и че през 2020 г. от изплатените обезщетения за социална защита за „Болест/Здравна грижа“ са се изразходили 6 587.9 млн. лв., за инвалидност 1 864.6 млн. лв, за „Навършена възраст/ Старост“- 9 289.0 млн. лв, за наследници – 1 087.3 млн. лв., за „Семейство/Деца – 1 974.8 млн. лв, за безработица – 821.3 млн. лв, за жилищни нужди – 0.57 млн. лв., социално изключване, некласифицирано другаде- 298.9 млн. лв.

От нСИ уточняват, че най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2020 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ 42.4% с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция Болест/Здравна грижа 30.0% и „Семейство/Деца“ 9.0%.

Свързани публикации

None found