• 01.04.2023

НОИ реши да увеличи пенсиите с 5% от 1 юли 2021 г.

 НОИ реши да увеличи пенсиите с 5% от 1 юли 2021 г.

Снимка: BGReporter.info

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) реши от 1 юли тази година пенсиите, отпуснати до 31 декември миналата, да бъдат осъвременени с 5 процента. Социалната пенсия за старост също ще нарасне с 5 на сто и ще бъде 148 лева, съобщава БНР.

Социалният министър Гълъб Донев предложи на надзорниците 5% осъвременяване на пенсиите, въпреки че по формулата, заложена в закона, се формираше ръст от 4,8%.

Решението на Надзорния съвет е в изпълнение на разпоредбите от Кодекса за социално осигуряване, според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Свързани публикации

None found