• 18.07.2024

Красимир Янков: Срокът на концесиите с необозримо бъдеще лишава две поколения българи да управляват ресурсите на страната

 Красимир Янков: Срокът на концесиите с необозримо бъдеще лишава две поколения българи да управляват ресурсите на страната

Снимка: личен архив

Изказване на народния представител от ПГ на „БСП за България“ Красимир Янков по време на дебатите в Народното събрание по ветото на президента върху част от текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет на 22 юли 2020 г.:

Такъв срок за концесиите е „необозримо бъдеще“. Динамиката на развитие на технологиите, променящите се стандарти и непрекъснато завишаващите се критерии за съхраняване и възстановяване на околната среда, както и самото икономическо състояние на страната не подлежат на никакво планиране и прогнозиране с такъв далечен хоризонт. Няма правителство и Народно събрание, което с четири годишния си мандат да има пълномощия за предаването на националното богатство за частно и дори за чуждо ползване и облаги! Нямате никакво право да лишите две поколения българи от възможността да управляват собствените си ресурси. Да ги поставите под зависимостите на недалновидната ви политика и корупционни схеми. Освен необоснованите предимства, които този закон предоставя на сключилите първоначална концесия сравнено с бъдещи нововъзникващи икономически субекти, така предоставените концесии създават предпоставки и за монополно положение на ползвателите на определени природни залежи. Не мога да подмина без внимание и типичния за вас модел за непълноти и неясноти при законотворчеството. Това дава възможности за тълкуване при самото прилагане на закона. Такъв е случаят с функцията, правата и задълженията на трето лице! Ветото на президента, обосновано с изложените „Мотиви“ съдържат достатъчно основание да направим извод, че този закон не защитава националните интереси и трябва не само да бъде коригиран, но това трябва да се случи след обстойно обществено обсъждане! Това, което се случва по площадите на цялата страна показва, че кредитът на доверие към управлението ви е изчерпан и всяко ваше разпореждане с национален ресурс се възприема като злоупотреба и грабеж. Оставете този закон за разглеждане в следващ парламент, който ще отрази в него новия подход за държавен, а не корупционен интерес.

Свързани публикации

None found