• 20.07.2024

Какво трябва да съдържа техническия паспорт на блока? Кои са начините за изготвяне?

 Какво трябва да съдържа техническия паспорт на блока? Кои са начините за изготвяне?

Снимка: BGReporter.info

До 2022 година всички жилищни сгради, построени преди 2007 година, трябва да имат технически паспорт. Документът отразява реалното техническо състояние на сградата. Изискването е на Европейския съюз. Липсата на такъв паспорт се санкционира финансово, но това не отменя издаването му, пише glas.bg.

Той ще се изисква и при нотариални сделки. В техническия паспорт трябва да има информация за сградата, характеристики, предписания за бъдещи ремонти, които трябва да се направят, за да може тя да се поддържа в добър вид и инструкции за безопасност. Идеята на паспортизацията е да се създаде един стандарт, от който да може да бъде добита една обективна представа за сградата. 

Два са начините за изготвяне на този технически паспорт в зависимост от това, дали сградата е нова, или е въведена в експлоатация, предаде БНР и даде пояснения. Новите сгради задължително трябва да имат паспорт, който се прави на база техническия проект. Без него сградата не може да получи разрешение за ползване. 

При съществуващите сгради, за да се изготви технически паспорт, трябва да се събере екип от проектанти, който да направи обследване, на база това обследване се изготвят доклади, които са основа за изработването на техническия паспорт.

Единият от вариантите е да се потърси надзорна фирма, другият е да се потърси екип от проектанти, които са обявили, че предлагат такъв вид услуги.

Цената за изготвяне на паспорт се определя от площта на сградата, има значение и кога е въведена в експлоатация. За по-старите сгради са необходими по-големи обследвания. От голямо значение е и състоянието на самата сграда. Цените варират от 3 до 5 лева на квадратен метър. 

Ако не бъде изготвен технически паспорт в указания срок – до края на тази година, кметът на общината е длъжен служебно да предпише изготвянето му, служебно отиват проектанти, които го изготвят, а собствениците стават длъжници на общината.

Къщите на село също трябва да имат технически паспорт.

Свързани публикации