• 04.06.2023

Заради завишени стойности на серен диоксид: Провериха ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Ей и ЕС-ЗС Марица Изток 1“

 Заради завишени стойности на серен диоксид: Провериха ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Ей и ЕС-ЗС Марица Изток 1“

След отчетени завишени стойности на серен диоксид в атмосферния въздух на 2 септември, регистрирани от автоматична измервателна станция Гълъбово при постоянна промяна на посоката на вятъра, РИОСВ извърши превантивна проверка на ТЕЦ „Брикел“  ЕАД и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток 1“ ЕООД, съобщиха от екоинспекцията в Стара Загора.

Директорът на РИОСВ Диана Искрева-Идиго и директорът на дирекция „Контрол на околната среда” Георги Русев се срещнаха с изпълнителните директори и еколозите на двата ТЕЦ-а, раположени в Гълъбово и обсъдиха конкретни превантивни мерки за недопускане превишаване на разрешените норми и гарантиране работата на централите в съответствие с комплексните им разрешителни.

Припомняме, че със Заповед №РД-08-115/29.07.2022 г. на Директора на РИОСВ е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) на „Брикел“ ЕАД, с която се спира дейността на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с оператор „Брикел“ ЕАД.

Административен съд отмени предварителното изпълнение на мярката, а ВАС потвърди тяхното определение. През октомври се очаква решение на Административен съд по отношение на принудителната мярка по същество.

В 20:00 часа на 1 септември след спиране на работа за осъществяване на ремонт, дружество „Брикел“ ЕАД започва разпалване на Котел К2, който влиза в паралел към 12:00 часа на 2 септември.

Към този час се разпалва и Котел К5. Дружеството планира да работи с намален капацитет до юни 2023. РИОСВ съблюдава стриктно качеството на атмосферния въздух и извършва регулярни превантивни дейности, превантивен и текущ контрол с оглед недопускане на нерегламентирано изпускане на емисии от големите горивни инсталации в енергийния комплект „Марица-Изток“.

Свързани публикации

None found