• 20.07.2024

Емил Радев: С нов регламент за улеснено събиране на доказателства ускоряваме съдебните производства в ЕС

 Емил Радев: С нов регламент за улеснено събиране на доказателства ускоряваме съдебните производства в ЕС

Снимка: пресцентър на ПП ГЕРБ

С пълно единодушие правната комисия на ЕП одобри на второ четене законодателно предложение, което ще позволи да се използват възможностите на новите технологии, така че достъпът до правосъдие на гражданите и предприятията в ЕС да бъде по-бърз, по-евтин и по-сигурен. Гласуваният текст на регламент, по който докладчик бе евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, се отнася до подобряване на трансграничното сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства по граждански и търговски дела.

Емил Радев представляваше Европейския парламент в тристранните преговори с Комисията и Съвета на ЕС, при които бе постигнато споразумение по законодателния акт. Той цели да направи по-ефективно съдебното трансгранично сътрудничество между националните съдилища, което само през 2018 г. е намерило отражение в приблизително 3,4 млн. граждански и търговски дела.

Новите правила ще улеснят събирането на доказателства в друга държава-членка чрез изслушване на свидетел, страна или експерт по дадено дело. Промените ще позволят на съдилищата пряко да събират доказателства чрез използването на видеоконференция или друга подходяща съвременна технология за комуникация от разстояние, налична в съответния съд. Исканията за събиране на доказателства ще бъдат изпращани директно, бързо и надеждно между съдилищата на отделните страни в ЕС. Така според Емил Радев разпоредбите ще ускорят съществено съдебните производства, а неоправданите разходи по тях ще намалеят драстично. Като пакет от мерки за преодоляване на слабостите в системата на правосъдието законодателното предложение е съобразено с най-високите стандарти за сигурност и пълното зачитане на изискванията на регламента за защита на личните данни. „С промените извоюваме възможността личните данни, смятани за неуместни в конкретно дело, да бъдат изтривани незабавно, а при липса на отговор, постъпилите искания за трансгранично събиране на доказателства да се считат за автоматично приети след изтичането на определен срок”, обясни Емил Радев.

Свързани публикации