• 23.06.2024

Държавният дълг се повишава с над 800 млн. лв.

 Държавният дълг се повишава с над 800 млн. лв.

Снимка: BGreporter.info

Държавният и държавногарантиран дълга в края на юли е в размер на 22,824 млрд. лв., което е с около 800 млн. лв. повече спрямо края на декември 2019 г., когато той бе в размер на 22,023 млрд. лв. Това става ясно от данни на Министерство на финансите.

Дългът на подсектор „Централно управление“, в който влизат всички държавни предприятия, възлиза на 24,266 млрд. лв. в края на юли, става ясно от данни на Министерство на финансите, цитирани от investor.bg.

Вътрешните задължения са 5,945 млрд. лв., а външните 18,320 млрд. лв.

Графика: investor.bg

В края на юли съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния дълг – 15,6%, показват още данните на финансовото министерство. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,5%, а външните – от 75,5%.

Графика: investor.bg

Извършените плащания по дълга на подсектор „Централно управление“ към края на юли възлизат на 1,727 млрд. лв., от които 1,303 млрд. лв. погашения и 423,9 млн. лв. лихви. Регистрира се превес на погашенията по ДЦК, емитирани за финансиране на бюджета и платените лихви по облигациите, емитирани на международните капиталови пазари.

Свързани публикации