• 05.10.2022

Диана Тонова: Продажбата на имот до зала „Универсиада“ може да доведе до обществено напрежение

 Диана Тонова: Продажбата на имот до зала „Универсиада“ може да доведе до обществено напрежение

Снимка: BGReporter.info

Имотът попада в жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване, съобщи общинският съветник от „БСП за България“

Продажбата на 200 кв имот до зала „Универсиада“ ще донесе някакъв приход на Столична община, но може да възникне обществено напрежение. Това заяви общинският съветник от „БСП за България“ Диана Тонова по време на заседание на Столичния общински съвет относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост.

„На пръв поглед този доклад е рутинен, но става въпрос за възможността в бъдеще да възникне сериозно обществено недоволство. В случая се предлага да се продаде поземленият имот около пространството на законно построена сграда. Към този доклад не виждам никакви документи – няма картов материал и документи за собственост. От доклада става ясно, че за земята е постановен отказ за отмяна на отчуждаването“

посочи Тонова.

Общинският съветник от „БСП за България“ постави въпроса към кой момент Столична община защитава собствения си и към кой обществения интерес. „Към момента на постановяване на отказа, когато се е съобразила с обществения интерес, или към настоящия момент, когато предлагаме тези земи да бъдат продадени на собствениците на законните сгради?“, попита тя.

По думите на Тонова имотът попада в жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване, за която е приложим чл. 22 от ЗУТ за преструктуриране на жилищни комплекси при показателите от времето на одобряване на действащия ПУП.

„Това означава, че когато продадем тази земя, за собствениците ще възникне законово право да поискат изменение на Плана за регулация, да се създадат нови ПУП за границите на имота и там да се реализира допустимото застрояване по ПУП“, обясни Тонова. Тя добави, че там се намира зала „Универсиада“, Консерваторията, МВнР, Националната художествена академия, а местността е озеленена, но без конкретно предназначение на зелените площи.

Тонова предложи доклада да бъде отложен, за да могат общинските съветници по-добре да обследват собствеността на земята, но и да са сигурни, че са защити обществените интерес.

„Продажбата на 200 кв ще донесе някакъв приход на Столична община, но последващата ситуация, която може да възникне като обществено напрежение, ще създаде сериозен негатив за СО и ще създаде проблеми, които не желаем“, каза Диана Тонова.

Свързани публикации

None found