• 22.04.2024

Диана Ковачева: Учениците трябва да могат да се явят на матура за повишаване на оценката

 Диана Ковачева: Учениците трябва да могат да се явят на матура за повишаване на оценката

Снимка: архив

„Смятам, че е необходимо да бъде разгледана възможността учениците, които желаят да се явят на изпит за повишаване на оценката от ДЗИ, да имат тази възможност, защото тя е определяща при кандидатстване във висше учебно заведение и респективно за тяхното бъдеще“. Това заяви омбудсманът Диана Ковачева по време на заседание на парламентарната комисия по образованието и науката, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Повод за предложението на омбудсмана към депутатите са жалби на родители и ученици, които протестират срещу това, че зрелостниците имат право само на един единствен шанс да се явят на матура, оценката, от която обаче предопределя целия им живот занапред. В една от жалбите, например, родител посочва, че детето му вдигнало температура на изпита и логично – резултатът не бил задоволителен, така че да се класира в желания университет.

Проф. Ковачева подкрепи и предложението за промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищно и училищно образование, които се отнасят до матурите по профилиращ предмет при завършване на ХІІ клас. В комисията тя очерта сериозен проблем – при кандидатстване в определени специалности, за които се изисква оценка от дипломата, но ученикът не е изучавал този предмет като профилиращ във втори гимназиален етап, се получава така, че той ще бъде ощетен и няма да има възможност да кандидатства за прием във въпросната специалност.

Според омбудсмана реформата в средното образование, заложена през 2016 г. с влизането в сила на новия закон, показва недостатъците си именно сега, когато завършва първият випуск.

Подчерта, че от анализа на постъпващите жалби, свързани с проблеми с ДЗИ и с условията за прием в университетите, може да се направи извод за необходимостта от прецизиране на нормативните документи, така че учениците да не бъдат ограничавани в избора на професия и специалности, за които да кандидатстват в университети в страната и чужбина.

„За съжаление, към момента биха могли да срещнат пречки в този избор, тъй като университети в страната и чужбина за прием в специалности в направление Компютърни науки, например, изискват оценка от матурите по математика върху съдържанието от втори гимназиален етап, като само в български университети има алтернатива да се кандидатства с оценка от трети ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка, но тя е с по-нисък коефициент“, посочи омбудсманът.

Допълни, че нивото на матурите по предмет по желание е на ниво от общообразователната подготовка и то не е достатъчно за кандидатстване в университетите в чужбина, чиито изисквания са за положени ДЗИ на второ равнище, т.е. върху учебното съдържание, изучавано по профилиращи предмети във втори гимназиален етап.

Омбудсманът Диана Ковачева застана зад идеята държавата да осигурява безплатни учебници и учебни комплекти за всички ученици от І до ХІІ клас. Поводът – обсъжданите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищно и училищно образование.

„В институцията на омбудсмана постъпват множество жалби от родители на ученици, които изразяват своята позиция за осигуряване на безплатни учебници за учениците в страната и поставят искания Министерство на образованието и науката да осигурява безплатни учебници и учебни тетрадки на всички ученици“, каза проф. Ковачева.

Тя изтъкна факта, че по закон образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст, от което следва, че държавата е длъжна да осигурява условия за изпълнение на това задължение поне до X клас, когато учениците навършват 16 години. Сега образователното министерство осигурява учебници и помагала на учениците от I-IV клас, на V-VII предоставя само учебници, а за учениците от VIII-XII клас няма нищо, което ги поставя в неравнопоставена позиция спрямо учениците от другите класове.

Омбудсманът допълни, че всички родители се сблъскват с необходимостта от закупуване на учебници и допълнителни помагала за работа в клас, на заплащане на допълнителни уроци на децата си от най-ранна възраст. Подчерта и, че инвестирането в безплатни учебници е веднъж на три или на няколко години, т.е. не се купуват всяка година, както и че осигуряването им за всички ученици ще допринесе за равния достъп и по-пълното им обхващане в училищното образование.

Свързани публикации

None found