• 04.03.2024

Две нови детски градини ще бъдат построени в Добрич

 Две нови детски градини ще бъдат построени в Добрич

Снимка: BGReporter.info

Две нови детски градини ще бъдат изградени в община Добрич , съобщават от местната администрация. Средствата са осигурени по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.)“ на Министерството на образованието и науката. 

Одобрени са проектите за изграждане на нови сгради за детска градина № 10 „Слънчице“ и № 12 „Щурче“. 

За ДГ „Слънчице“ има изготвен инвестиционен проект, който предвижда изграждането на самостоятелна едноетажна сграда на мястото на съществуваща, за пълноценно обслужване на две детски групи. 

За ДГ „Щурче“ се предвижда строителство на нова сграда, която ще отговаря изцяло на изискванията за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на МОН. Предвидените средства за изграждане на двете нови детски градини са над 2 600 000 лв.

Свързани публикации

None found