• 24.04.2024

В Добричко: Хората напускат градовете, отиват на село

 В Добричко: Хората напускат градовете, отиват на село

Снимка: bg.wikipedia.org

В Добричка област най-големият миграционен поток в рамките на региона е по направлението „град-село“, съобщават от териториалното статистическо бюро-Североизток обобщените данни за 2019 година.

От общо 1902 жители, сменили обичайното си местоживеене с друго населено място в областта, 42.9 на сто са избрали от града да отидат на село.

По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „село-град“ – 28.4 на сто, „село-село“ – 18.9 на сто, и „град-град“ – 9.8 на сто, според статистическите данни.

През годината от област Добрич са се изселили общо 4444 граждани, а са се заселили 3978 души. Най-активни сред преселилите се в рамките на региона и страната са във възрастта 20-29 години с относителен дял от 16.3 на сто.

Голяма е групата на 30-39-годишните – 12.7 на сто, и на 10-19-годишните – 12.1 на сто, посочват от териториалното статистическо бюро.

От решилите 1048 души да тръгнат за чужбина най-много са пожелали да емигрират в Германия – 19.9 на сто, Великобритания – 18.1 на сто, и Италия – 13.7 на сто.

Потокът на имигрантите, включително и завърналите се български граждани от чужбина, достига 839 души. Най-висок е делът на имигрантите от Турция – 40.4 на сто, Руската федерация – 15.9 на сто, и Германия – 12.4 на сто, обобщават от статистическото бюро.

Свързани публикации