• 23.06.2024

Връзване с вериги и бой с пръчки – такава е „грижата“ за психично болните у нас

 Връзване с вериги и бой с пръчки – такава е „грижата“ за психично болните у нас

Снимка: Медиапул

През август експерти от Съвета на Европа посещават държавните психиатрични болници „Св. Иван Рилски“ в Курило, в село Царев Брод, болницата в Бяла, както и домовете за грижи за възрастни с умствена изостаналост в Куделин, Самуил и Говежда. Варварско отношение към болните, както и остър недостиг на персонал установява проверката на Комитета за борба с изтезанията към Съвета на Европа.

В доклада се изтъква, че досега отправените препоръки не само не са спазени, но уязвими хора, каквито са психично болните получават вместо грижа, изтезания от необучения и зле платен персонал, цитира фактите онлайн изданието Медиапул.

Във всички посетени болници и домове е констатирано грубо отношение към пациентите от страна на санитарите – болните са малтретирани, връзвани понякога с вериги.

В доклада се посочва, че държавата е зарязала психиатричната грижа и в домовете работят недостатъчен брой служители. Ниските заплати и отдалечеността на домовете и болниците от населени места е фактор за невъзможността да се осигури персонал за болничните заведения.

В болницата в Царев Брод експертите от Съвета на Европа станали свидетели на срамната практика, прекратена в Европа преди век, да се връзват пациентите с вериги за леглата. По този начин ограничавали движението на рисковите пациенти, обяснили служителите в болницата.

Единствената положителна констатация в доклада е значително подобрените битови условия в домовете. Последното посещение на Комисията е било преди 15 години. Оттогава има значително подобрение в това отношение.

Препоръка на извършилите проверката експерти е държавата да поеме своята отговорност, като осигури адекватна грижа и запазване на човешкото достойнство на настанените в домовете пациенти. В доклада се отправя призив към българските власти подобни социални заведения, остарели като концепция, да бъдат окончателно закрити.

Свързани публикации

None found