• 13.04.2024

ВАС: „Обединени патриоти“ трябва да се явят на изборите заедно с „Атака“

 ВАС: „Обединени патриоти“ трябва да се явят на изборите заедно с „Атака“

Снимка: epicenter.bg

Коалицията „Обединени патриоти“ няма да може да се яви на изборите без партия „Атака“. Това стана ясно след като тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 28 януари тази година, с което са извършени промени в състава на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, предаде „Правен свят“, цитиран от epicenter.bg.

Делото беше образувано пред ВАС по жалба на политическа партия „Атака“.

Със свое решение ЦИК е извършила промени в състава на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., като е заличила от състава на коалицията партия „Атака“. И още – Комисията е извършила промени в името на коалицията, както следва КП „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“, а наред с това е анулирала старо и е издала ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Като фактически основания за това решение ЦИК е посочила заявление, подадено на 27.01.2021 г. от представляващия коалицията Красимир Каракачанов.

Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. В сроковете по чл. 144, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Изборния кодекс (ИК) не са извършвани промени в състава на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“. Изборите, за които е регистрирана посочената коалиция, са произведени на 26 март 2017г. Предвид на това сроковете, в които може по реда на чл.144 от ИК да се правят промени в състава на коалицията, отдавна са изтекли. Нещо повече – изборите, за целите на които е регистрирана коалицията, също са приключили. Затова ЦИК не може да извършва промени в състава на коалицията по реда на чл.144 от Изборния кодекс, на която разпоредба е основано оспорваното решение.

Освен изложеното, дори заявлението от 27.01.2021 г. на представляващия коалицията Красимир Каракачанов да беше подадено в сроковете на чл. 144 от ИК, искането на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ пак би било неоснователно. Това е така, защото според чл.144, ал.1 от Изборния кодекс е необходимо към заявлението за промяна да се представи решение за напускане на коалицията.

В случая представеното към заявлението „решение за промени в състава на коалиция“ не удостоверява напускането на ПП „Атака“. Съгласно т.4 от коалиционното споразумение за създаване на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, решенията на коалицията се „считат за приети само, ако са приети“ с пълно единодушие на трите партии, включени в състава на коалицията. В случая няма заявление на ПП „Атака“ за напускане на коалицията.

А представеното решение за промени в състава на коалицията е прието само от две партии от състава й – НФСБ и ВМРО.

Решението на ВАС е окончателно. Преписката се връща на ЦИК за ново произнасяне, като следва да бъдат спазени задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Свързани публикации

None found