• 13.04.2024

Бюджет 2021 осигурява 50 млн. лева за увеличение на университетските заплати

 Бюджет 2021 осигурява 50 млн. лева за увеличение на университетските заплати

Снимка: infoz.bg

Петдесет милиона лева за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите ще бъдат осигурени с бюджета за 2021 г.

Това стана ясно на среща на премиера Бойко Борисов с ръководството на Съвета на ректорите, в която участваха също така вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Образованието е основен приоритет на правителството, което се потвърждава и от осигуреното увеличение на средствата за възнагражденията на преподавателите във висшите училища. В хода на разговора бе отбелязано, че през последните две години правителството повиши значително заплатите на учителите и осъществява важни за сектора реформи.

„Заедно с министър Вълчев да решат как ще си ги разпределят и как ще го направят. Но в новия бюджет ще има 50 милиона повече за ВУЗ“, посочи Борисов. Той подчерта, че преподавателите в университетите са темелът върху който стои висшето образование.

„Професорите са ни темела, върху който стои висшето образование. Докторските степени не се получават лесно, това означава, че те са защитили дисертации, защитили са докторати, дали са огромен принос“, отбеляза премиерът важната роля на академичния състав в системата на висшето образования.

„Сега с Дончев обмисляме един фонд за наука, иновации и по европейските програми около половин милиард за новия период“, допълни Борисов.

Свързани публикации

None found