• 17.07.2024

България пита Сърбия за оградата по границата


България поиска информация от Сърбия относно медийни публикации за строеж на ограда по границата, съобщиха от Министерство на външните работи. 
 
По разпореждане на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева дипломатическата ни служба поиска обяснение от властите на Република Сърбия относно публикациите в сръбски медии, че правителството ще строи ограда по границата с България.
 

правителството му не е вземало решение за издигане на ограда по границата с България, нито се извършват дейности по подготовката за такова съоръжение.

коментира сръбския посланик Желко Йович с посланикът за специални поръчения Иван Петков


 
Посланикът на България в Република Сърбия Радко Влайков проведе разговор с Милош Попович, началник на кабинета на сръбския министър-председател г-жа Ана Бърнабич.  Той потвърди, че подобно решение за България няма и ще бъдем уведомени предварително, ако в бъдеще се обсъжда такова.
 
В разговорите на нашите дипломати бе подчертано, че границата на България със Сърбия се охранява изключително стриктно от страна на Граничната полиция на Република България като външна граница на ЕС. За първата половина на годината на изход на „зелена“ граница със Сърбия   от българските власти са задържани 211 незаконни мигранти.
 
По време на извънредното положение в Република Сърбия бе приета Наредба за мерките по време на извънредното положение, в  която са изброени мерките, предприемани от властите за борба с разпространението на коронавируса. В чл. 3 ‘б’ бе предвидено, че за предотвратяване разпространението на заразата, както и на масовото незаконно преминаване на държавната граница се допуска временното изземване правото на ползване на поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица, по протежение на граничната линия с Република Северна Македония и Република България. Решението за временно изземване правото на ползване се взема от Министерството на финансите по предложение на Републиканската дирекция за собствеността на Република Сърбия.
 
Наредбата е прекратила своето действие на 6 май 2020 г., с отменянето със закон на Народната скупщина на Сърбия на извънредното положение в страната. От наличните данни в Републиканската дирекция за собствеността на Сърбия се вижда, че подобна мярка не е била прилагана спрямо поземлени имоти по границата с България, а единствено по границата с Република Северна Македония.

Свързани публикации

None found