• 25.09.2022

БСП – София: Уличното осветление трябва да се поддържа от общинско предприятие

 БСП – София: Уличното осветление трябва да се поддържа от общинско предприятие

Голяма част от крайните и новите квартали на София са без адекватно улично осветление. Въпреки финансовия ресурс, който се отделя всяка година в бюджета на Столична община за тази дейност, не се постига очакваният резултат.

Това ясно се вижда от касовото изпълнение на бюджета на СО всяка година. Независимо, че има предвидени сериозни финансови средства, не е налице капацитет те да бъдат използвани по предназначение.

През последните 6 – 7 години не са оползотворени около 25 млн. лв. от предвидените за уличното осветление на столицата. Тази тенденция се запазва и сега.

От изнесените данни от заместник-кмета Кристиан Кръстев става ясно, че за 10 месеца са изразходвани 6.6 млн. лв.

С тези темпове ще бъдат инвестирани не повече от 25 – 30 млн. от предвидените 73.6 млн. лв. за 4-годишния период на действие на сегашните договори с външни изпълнители.

Ангажиментът за по-осветена София отново няма да бъде изпълнен.

Очевидно е, че Столична община трябва да се отнесе по-сериозно към проблема с осветлението на града, което има пряко отношение към сигурността и качеството на живот в столицата.

БСП – София от години апелира поддръжката и изграждането на уличното осветление, както и останалите основни комунални дейности, да се изпълняват от общински предприятия.

Това е единственият начин да бъде избегнато допълнителното оскъпяване на тези услуги, когато те се извършват от външни изпълнители или концесионери. А те, по логиката на пазара, гонят печалба.

Свързани публикации

None found