• 20.07.2024

Борисов: Изправяме целия потенциал на здравната система, осигурихме още 81 мил. лева за допълнителни мерки

 Борисов: Изправяме целия потенциал на здравната система, осигурихме още 81 мил. лева за допълнителни мерки

Снимка: БГНЕС

„Изправяме целия потенциал на здравната система срещу коронавируса.
Днес осигурихме още 81 милиона лева за изпълнението на допълнителни мерки в
борбата срещу COVID-19, вече има единен медицински протокол на действие,
включихме и личните лекари, но най-важното е хората да продължат да се
пазят!“.


Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на
извънредното правителствено онлайн заседание, на което бе отпуснато
финансиране до 65 000 000 лв., с което се дава възможност на лечебните
заведения за болнична помощ да осигурят лечение на пациентите с коронавирус в
условия на повишена заболеваемост, както и за своевременна диагностика на
населението със симптоми за коронавирусна инфекция на територията на
страната.


Останалите средства до 81 милиона лева по обявените вчера допълнителни
мерки от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов ще бъдат осигурени
от резерва на Националната здравноосигурителна каса. До 6 милиона лева са
определени за създаването на COVID-зоните в Диагностично-консултативните
центрове и 10 милиона лева – за финансирането на общопрактикуващите лекари
на тяхната дейност в условията на извънредната епидемична обстановка за
месеците ноември и декември на 2020 г.
„Пари има, осигурени са! От днес искам пълен преглед на медицинската
помощ, която ще се осигурява на българските пациенти. Работете с пълна
мощност“, разпореди премиерът Борисов на министрите. Министър-
председателят Борисов изиска още от здравния министър да се осигури
възможност за даряване на кръвна плазма не само в София, а и в страната, от
пациенти, преболедували COVID-19, защото това е начин да се помогне на
новозаболели.


Разчетите показват, че през бюджета на НЗОК за сметка на средства от
оперативния резерв ще се осигури, считано от 1 ноември всеки общопрактикуващ
лекар да получава по 1000 лв. за проследяване на граждани, при които е установен
COVID-19. Целта е по този начин общопрактикуващите лекари да бъдат

мотивирани за проследяване, назначаване на терапия и последващ контрол на
здравословното състояние на гражданите.


Общопрактикуващите лекари ще отразяват състоянието на пациентите в
COVID системата ежедневно и ще съветват пациентите при посещение или по
телефона какви действия да се предприемат за тяхното лечение. Направленията за
изследване ще се назначават електронно. Общопрактикуващите лекари ще могат
да назначават бързи антигенни тестове за своевременна диагностика на
пациентите при наличие на определени симптоми, които ще са предмет на
обсъждане в хода на преговорите за подписване на анекс към Националния
рамков договор.


Друга мярка, която ще бъде въведена, е обособяване на COVID-зони както
в някои от столичните ДКЦ-та, така и в такива в по-големите градове на страната.
Очаква се разкриването на около 10 ДКЦ центъра на територията на София и
около 40 на територията на страната да се включат в този процес.
Определените екипи, които ще работят в COVID-зоните, а това са екип от
лекар, медицинска сестра, двама лаборанти за образно и диагностично
изследване, санитар, техническо лице, ще получават допълнителни 1000 лв. над
трудовите си възнаграждения. Отделно от това за всеки пациент екипът ще
получава и по 10 лв. за преглед и диагностика. Граждани, при които се установи,
че е необходимо болнично лечение, ще бъдат транспортирани от ЦСМП до
съответното лечебно заведение. Пациентите, при които е необходимо домашно
лечение, ще бъдат проследявани от ОПЛ, както и до сега.

Свързани публикации