• 04.02.2023

БНБ: Поредно нарастване на депозитите и кредитите на домакинствата и през ноември

 БНБ: Поредно нарастване на депозитите и кредитите на домакинствата и през ноември

Снимка: BGreporter.info

През ноември 2020 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 91,39 млрд. лева (82,3% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 9,7% след растеж с 8,7 месец по-рано (през октомври 2020-та), показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия през ноември са в размер на 28,552 млрд. лева (25,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 11% след тяхно повишение с 9,4% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18,4% на годишна база след повишение с 4,8% през октомври и достигат през единадесетия месец на годината 3,501 млрд. лева (3,2% от БВП).

В края на ноември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 59,337 млрд. лева (53,5% от БВП), като се повишават на годишна база с 8,5% след растеж с 8,6% през октомври.

Кредитите за неправителствения сектор през единадесетия месец на 2020 година са в размер на 65,332 млрд. лева (58,9% от БВП) спрямо кредити за 64,863 млрд. лева през октомври 2020, като нарастват на годишна база с 4,1% (спрямо ноември 2019 година).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през ноември с 2,2% на годишна база след повишение с 2,2% и месец по-рано, като достигнат 35,589 млрд. лева (32,1% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД през ноември пък са в размер на 25,474 млрд. лева (22,9% от БВП), като спрямо ноември 2019 г. те се увеличават с 6,9% след повишение със 7,1% през октомври 2020 г. През ноември жилищните кредити са за 11,897 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,8% (при годишно увеличение с 11,9% през октомври), докато потребителските кредити възлизат в края на ноември на 11,926 млрд. лева и са с 5,4% над нивата от ноември 2019-а година след тяхно повишение с 5,9% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,269 млрд. лева (3,8% от БВП), нараствайки на годишна база с 3,7% след техен ръст с цели 34,3% през октомври 2020 г.

Нетните чуждестранни активи в края на ноември се увеличават с 16,3% спрямо година по-рано, достигайки 67,398 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 11,3% (след повишение с 9,8% през октомври 2020 г.), достигайки 75,774 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 8,376 млрд. лева, намалявайки на годишна база със 17,1% (след понижение с 15,3% през октомври 2020 г.).

Свързани публикации

None found