• 25.05.2024

Асен Димитров: Създаде се схващането, че новата власт иде с историческия мандат да „чегърта“.

 Асен Димитров: Създаде се схващането, че новата власт иде с историческия мандат да „чегърта“.

Асен Димитров е член на Оперативното бюро на партия “Българска прогресивна линия”.
Опозиция! Това е несигурно състояние, далеч от софрата или въпрос на ценностна система, която се отстоява в името на принципите и морала?
Когато те отстранят от властта не се превръщаш в опозиция, ако това означава, че някой друг ще прави това, което си правил ти. ГЕРБ няма как да е алтернатива.
Кой днес има смелостта да се определи като опозиция.

Създаде се схващането, че новата власт иде с историческия мандат да „чегърта“. А да си срещу „чегъртането“, значи си срещу народа си! Как тогава да си опозиция? Ако си сговорчив с политическия авангард те включват в сценария. Изваждат те от списъка на партиите на статуквото, далеч от властта си, но с гордо вдигнато чело на числящ се към легитимиращата категория на „тези от протеста“.

пише още Димитров в статус във Фейсбук.


Обстоятелствата дават ролите, когато историята не се твори с разум, а с емоции.
Българска прогресивна линия по естествен път се позиционирана, като опозиция.
Изключително слабо парламентарно представената левица, в стремежа си да получи нова легитимация, чрез благопристойна изява на кастинга на казионното жури, изтри разделителната линия с партиите на модерното народно представителство, но премина личната си червена линия на идеали и ценности.


БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ не подкрепя такъв компромис. Ние не сме подвластни на прагматичната президентска доктрина „няма ляво, няма дясно“. Левият модел на управление не може да бъде представен в 5-6 точки, прилепени за благовидност, като съвместими с крайно дясното, което предстои.
АЕЦ Белене е неотменима част от енергийната стратегия на България. Интересите на трудещите се от Марица Изток са водещи и те не са подвластни на никакви други, по висши проекти. Повишаването на доходите на работещите е определящо за демографския прираст и националната ни сигурност. Индексациите на пенсиите не може да е до нива, които не променят социалния статус. Пенсиите трябва да са източник на доход за истински достоен живот. Здравеопзването е отговорност на всяко управление и конституционно право на всеки гражданин, да е безплатно и общодостъпно. То не може да е предмет на договорка или добра воля, отразена в споразумение между две партии, за да се доберат до властта. Това не е списък с няколко точки, а концепция за ляво управление във всички секторни политики, за да постигнем преодоляване на социалните неравенства в проспериращо общество. Не може да правиш споразумение за съвместимост с някой, за когото негативна характеристика е „този ми е прекалено ляв“. Това означава, че работещият в полза на обществото е неприемлив за „прекомерно десните“ интереси.


Затова ролята на БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ е да бъде опозиция в защита правата на онзи „прекалено ляв“ човек, който иска пълноценен живот! Ще бъдем такава! С остри, своевременни реакции, с компетентни алтернативни предложения, бързи реакции, защото имаме примера на провалените 12 години.

Свързани публикации

None found