• 25.05.2024

Николай Стоянов: Имаме ли синдикална закрила при уволнение?

 Николай Стоянов: Имаме ли синдикална закрила при уволнение?

Снимка: BGReporter.info / Николай Стоянов – експерт по трудово право

“При прекратяване на трудовото правоотношение с член на синдикалното ръководство на синдикална организация, която не е учредена и структурирана към предприятието на съответния работодател, работникът или служителят не се ползва с предварителна закрила по чл. 333, ал. 3 КТ.” отбелязва специалистът по трудово право Николай Стоянов. 

По думите му предназначението на предварителната закрила по чл. 333, ал. 3 КТ е да бъде осигурена възможност за безпрепятствено отстояване на синдикалните интереси на работниците, явяващи се в определени случаи в разрез с тези на работодателя. Поради това с предварителна закрила се ползва синдикалното ръководство в предприятието, както и ръководството на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган – лицата, представляващи организацията и отстояващи синдикалните интереси. Това е така само в случаи, когато съответната организация има структура в предприятието. 

“Участието в синдикално ръководство на организация вън от структурата на работодателя или на ръководещия го синдикален орган на отраслово и национално ниво, не дава основание за ползване на предварителна закрила, тъй като не може да възникне конфликт на интереси.”,

добавя Стоянов пред BGReporter.info 

Според решение № 139/18.05.2016 г. по гр. д. № 6080/2015 г., IV г.о. ВКС, председателят и секретарят на първично организационно структурно звено извън предприятието на работодателя не са членове на ръководен изборен синдикален орган по смисъла на чл. 333, ал. 3 КТ и не се ползват с право на синдикална закрила при уволнение, подчертава експертът по трудово право. 

Още решения и отговори на въпроси можете да намерите на страницата му във фейсбук “Институт по трудово право”, както и на сайта uvolni.me.

Свързани публикации