• 25.05.2024

Актуализация на Бюджет 21: „Нещо друго“ или още „пари от джипката“?

 Актуализация на Бюджет 21: „Нещо друго“ или още  „пари от джипката“?

Снимка: BGReporter.info

ПР и предизборни харчове са в основната конструкция заложена  в актуализция на "Бюджет 2021"

Какво е заложено в актуализацията на бюджет 2021?

За да отговорим на този въпрос от BGRporeter.info, потърсихме експертното становище на финансистите. Според тяхното мнение основния ръст на прогнозираните приходи ще е следствие на два фактора:

Подобрената макроикономичекса прогноза на световно ниво- 5,5%, а на Европа -3,9%. Планирания БВП на страната е прогнозирано да нарастне с около 3,6%. Това от своя страна е по-малко от заложения европейски ръст.

Завишените приходи от ДДС – основно са следствие на подобряващата се макросреда на световно ниво и огромния ръст на цените на петрола с около 55,6% – спрямо 2020 г. Наблюдава се и поскъпване на всички неенергийни суровини, което е прогнозирано да е около 18%. паралелно с това се констатира и повишаване на  цените на металите (27,3%), както и на храните (17,1%).

Тези повишения ще дават отражение в себестойността на всички стоки и услуги, което увеличава облагаемата данъчна основа по ЗДДС и води до по-големи приходи от ДДС, които са 63,69% от всички бюджетни приходи.

Тези показатели онагледяват, че ръста в бюджетните приходи и главно тези от ДДС ще е следствие не на ускорен икономически ръст, а на големия скок на енергийните и неенергийните суровини на световните пазари. Според експертните анализи „мантрата“ за подобрени приходи от събираемост и добро управление на икономиката и фиска е развенчана и няма своето отражение в този бюджет. Огромна част от „по-добрите приходи“ се дължи на инфлационни процеси при основните суровини.

От проекта за актуализация се вижда, че служебното правителство е планирало да увеличи дефицита на държания бюджет за 2021 г. от 5 484 420,4 хил. лв. на 5 625 680,4 хил. лв. или със 141 260 хил. лв., което залага и увеличаване на дълга със същата сума. В актуализирания бюджет е заложен ръст на приходите с 1 331 357,5 хил. лв., които основно се прехвърлят в резерв за непредвидени и/или неотложни разходи, което развързва ръцете на евентуално да продължава да работата си служебното правителство без функциониращ парламент да харчи без контрол от народните избраници, а единствено с решения на МС.

Въпреки, че общините и техните данъчни приходи са най-засегнати от Ковид кризата в актуализацията не се предвижда ръст на средствата за тях. Независимо от публично налаганите обяснения за ръст на пенсиите, в актуализацията на бюджета има увеличение на трансфера към Държавното обществено осигуряване само със 123 200 хил. лв. или 1,95% от приетия от ГЕРБ бюджет.

Лек ръст има и в трансфера към Националната здравноосигурителна каса, само 29 500 хил. лв. или 1,4% от бюджета на ГЕРБ.

Впечатления прави  на специалистите, че предвидените средства за изборите през есента – до 133 00 хил. лв., с което служебното правителство допуска да има такива две в едно.

Предвидени са около 30 000 хил. лв. за компенсация на въздушните превозвачи.

Интересен факт са и предвидените средства в размер на 16 300,0 хил. лв. за изплащане на дължими суми в изпълнение на съдебни решения от Комисията за енергийно и водно регулиране без да са споменати. Липсва обаче информация какви са тези решения и по какви казуси са. Въпреки огромните средства в резерва за непредвидени и – или неотложни разходи (1 331 357,5 хил. лв.), служебното правителство е предвидило само 922 451,6 хил. лв. за мерки свързани с КОВИД кризата.

Около 408 905,5 хил. лв. в това перо нямат ясно предназначение и вероятно ще бъдат използвани за предизборен пиар.

За такъв пиар вероятно ще бъде използван и бюджетния буфер, който е в размер на 5% процента от всички бюджетни разходи и винаги се харчи след 1 декември на съответната година. С актуализацията на бюджета служебното правителство сменя датата на 1 септември, с което си дава възможност да изхарчи този буфер точно преди изборите през есента.

В заключение след анализ на проекта за актуализация, специалистите към които се обърнахме, не намират съществена промяна на фискалната политика. За сметка на това служебното правителството си осигурява отново огромен ресурс, с който да си дава свобода за харчене при продължаване на работата си без парламент.

Въпреки остро критикуваната практика на Борисов за раздаване на средства без решение на народното събрание (тъй нареченото от прозореца на джипката), в бюджета, служебния кабинет си осигурява около половин милиард за прозореца на новата джипка. Същевременно изтегля възможността да изхарчи и 5% буфер още през септември предизборно, а не както е добрата фискална практика този буфер да е на разположение след 01 декември.

Свързани публикации