Реклама

BGReporter.info спазва стриктно и се ръководи в раотата си от Етичен кодекс на медиите и журналистите.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, BGReporter.info чрез Издателство Еньовче ЕООД регистрира в ЦИК и Сметната палата ценовата си листа за изборите.

Съгласно чл. 187 от Изборния кодекс „Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати“.

Цените на BGReporter.info, са едни и същи за търговска и политическа реклама.

Ние не можем да откажем публикуването на реклама, на която и да е регистрирана от ЦИК политическа сила, както и предоставяме еднакви условия за реклама на всички политически сили.

За да сме коректни към нашите читатели, всяко платено политическо съобщение ще маркираме с този банер.

Всяка публикация в която виждате този
банер е платена и е част от предизборната кампания на политическа партия.

Публикуването на политическа реклама не влияе на редакционната политика на нашата медия и не изразява политическите и публичните убеждения на журналистите работещи в нея.

Рекламната тарифа за търговска и политическа реклама може да свалите от тук.

Информация за сключените договори с медията за предоставяне на платени услуги на политически партии свързани с кампанията за Парламентарните избори пороведени на 04.04.21 г, може да намерите тук.